Ekofarma JAVORNÍK – CZ s.r.o.

Po tříletém cyklu byly demonstrační akce v roce 2020 ukončeny.

Stručné představení farmy

Podnik vznikl jako nástupnická organizace Družstva vlastníků JAVORNÍK. Od roku 1991 začínala organizace s ekologickým hospodařením v rostlinné výrobě. Nyní je už mnoho let celou výměrou zařazená v režimu ekologického zemědělství. Podnik zajišťuje rostlinnou i živočišnou produkci. Kromě zemědělské prvovýroby realizuje i zpracování produktů – vlastní např. faremní mlékárnu s pestrou bio produkcí, pekárnu, pálenici i faremní prodejnu. Realizuje rovněž řadu let projekty na podporu ekologické stability krajiny a rozvoj krajinného rázu.

Podnik pořádá akce zaměřené na osvětu a vzdělávání odborné i široké veřejnosti v ekologickém zemědělství (např. exkurze, dny otevřených dveří aj.) Ekofarma je nositelem titulu Nejlepší sedlák svazu PRO-BIO za rok 2016 a Nejlepší zemědělec roku ve Zlínském kraji. Výrobky ekofarmy získaly několik významných cenění (např. Česká biopotravina, Perla Zlínska).

Součástí firmy je i vlastní jídelna s kuchyní, penzion a relaxační centrum, rozvíjí se agroturistika.

Kromě polních dnů se můžete do Štítné přijet podívat také na individuální (pro 1 zemědělský subjekt) nebo skupinové demonstrační akce (min. 3 zem. subjekty). Ty budou probíhat během roku dle zájmu zemědělců a na základě termínů dohodnutých s pracovníky ekofarmy a poradcem v EZ.

Zájemci o skupinové či individuální akce se mohou hlásit
u poradce Ing. Drgáče m.drgac(et)centrum.cz , tel. 721 943 628.

Leták farmy

Kontakt: Ing. Josef Tománek, fojtik(et)javor-st.cz

Stránky farmy