Agrolesnické systémy

Školní zemědělský podnik Žabčice a Mendelova univerzita v Brně ve spolupráci s ČSAL Vás zvou na polní den Agrolesnické systémy – od východisek k zakládání.

Místo konání: Lidový dům, U Rybníka 23, 664 63 Žabčice

Termín akce: 13.10. 2022 od 12:00 hod.

14:30 návštěva pokusně demonstrační agrolesnické plochy v Žabčicích

Akce je finančně podporovaná z dotačního programu 9.f.m. Ministerstva zemědělství „Demonstrační farmy“

Pozvánka