O nás

Podporujeme a rozvíjíme znalostní systém v oblasti

Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství (ČTPEZ) je sdružení významných aktérů z oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání, zemědělské a potravinářské produkce a obchodu a oborových nevládních organizací se zaměřením na ekologické zemědělství a produkci biopotravin.
Cílem ČTPEZ je budovat a podporovat rozvoj znalostního systému v oblasti ekologického zemědělství a produkce biopotravin a posílit konkurenceschopnost ekozemědělského sektoru v České republice ve všech jeho klíčových oblastech.

Platforma byla založena v souladu s iniciativou TP Organics a s iniciativou Evropské komise ze dne 16. června 2004, týkající se vytvoření technologických platforem, publikované v COM (2004) 353 final. Zastoupení jednotlivých členů platformy poskytuje dostatečnou garanci spolupráce v celém sektoru, která by měla přispět k řešení jeho problémů. Jejími členy jsou jak výzkumné ústavy a vysoké školy, tak zástupci privátního sektoru z řad prvovýrobců i zpracovatelů produktů ekologického zemědělství.

Cílem ČTPEZ je budovat a zajišťovat rozvoj znalostního systému v oblasti ekologického zemědělství a produkce biopotravin s důrazem na přenos poznatků ve všech klíčových oblastech sektoru.

ČTPEZ podporuje iniciativy zaměřené na:

  • posílení konkurenceschopnosti ekologického zemědělství
  • rozvoj produkce, distribuce, prodeje a spotřeby biopotravin
  • realizaci vědeckých výzkumných, technologických a inovačních aktivit
  • iniciaci, tvorbu a implementace strategických dokumentů

ČTPEZ je členem IFOAM, IFOAM EU a TP Organics.

Základní dokumenty ČTPEZ:

Koordinátorem ČTPEZ je Bioinstitut, o. p. s. Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora:

Bioinstitut, o.p.s.
Ondřejova 13
779 00 Olomouc
e-mail: info(at)ctpez.cz

Řídící výbor ČTPEZ

Předseda:
Ing. Andrea Hrabalová

Místopředseda:
doc. Ing. Jan Moudrý, Ph.D. (JU)

Členové:

Ing. Jan Dehner (KEZ o.p.s.)
Ing. Anne Dostálová (VÚŽV v.v.i.)
Mgr. Pavlína Samsonová (Bioinstitut, o.p.s.)
doc. Dr. Ing. Věra Schulzová (VŠCHT)
doc. Dr. Ing. Pavlína Smutná (MENDELU)
Ing. Petr Trávníček (Ekofarma PRO-BIO)
Bc. Kateřina Urbánková (PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců)