Agrolesnictví na erozně ohrožených plochách

Zveme Vás na Den otevřených dveří na Ekofarmě PROBIO, který bude zaměřen na agrolesnictví – dotační titul nového Programu rozvoje venkova.

Na akci bude představen legislativní rámec agrolesnických systémů v České republice (např. výsadba dřevin na pronajatých pozemcích) a podmínky dotačního titulu. Hlavní částí programu bude prezentace poradenské společnosti Triebwerk, která se specializuje na modelování, projektování, realizaci a údržbu agrolesnických systémů v Německu.

Místo konání akce: Ekofarma PROBIO, Velké Hostěrádky

Datum: pátek 21. 4. 2023, od 10:00

Přihlaška na akci zde

Akce se koná v rámci projektu 9.F.m., podpořeného Ministerstvem zemědělství ČR.

Program