Analýza podpor ekologického zemědělství v EU v letech 2010-2020

Nová publikace německého Thünen institutu (Thünen Institute of Farm Economics) pod názvem „Politická podpora ekologického zemědělství v Evropské unii 2010-2020“ publikovaná v září 2022 přináší detailní přehled evropských a národních podpor sektoru ekologického zemědělství v jednotlivých členských zemích, a zároveň i jednotlivých regionech v desetiletém období 2010 až 2020.

Evropská unie a její členské státy poskytují finanční podporu ekologickému zemědělství od roku 1994, v některých případech i dříve, a to především prostřednictvím agroenvironmentálních a dalších opatření pro rozvoj venkova v rámci 2. pilíře společné zemědělské politiky. Údaje v této zprávě navazují na dřívější studie a vycházejí ze tří samostatných průzkumů, a to v letech 2011, 2015 a 2019.

Hlavní pozornost je věnována podpoře přechodu na ekologické zemědělství a jeho zachování, která je prováděna ve všech členských státech EU s výjimkou jednoho. Jsou prezentovány komplexní údaje o sazbách plateb, podporovaných činnostech, podmínkách způsobilosti, čerpání a veřejných výdajích na tato opatření.

Dále jsou ve zprávě zahrnuty i všechny ostatní dotační podpory jako např. na školení, poradenství, vzdělávání, výzkum, investice do zemědělských podniků a zpracovatelských činností, propagaci a osvětu spotřebitelů a na vývoj a provádění předpisů EU definujících ekologickou produkci.

Součástí zprávy je i analýza akčních plánů pro rozvoj ekologického zemědělství, které díky výše uvedeným podporám a politickým opatřením, umožňují naplňovat stanovené národní nebo regionální potřeby, priority a cíle sektoru.

Zpráva v PDF je k dispozici na webových stránkách ústavu.