ASZ ČR jednala se zástupci ČTPEZ: vědecká a selská veřejnost musí spolupracovat

Začátkem března se uskutečnilo setkání mezi zástupci České technologické platformy pro ekologické zemědělství (ČTPEZ) a Asociace soukromého zemědělství ČR s cílem projednat možnosti spolupráce.

Představeny byly zejména tři okruhy činnosti ČTPEZ: podpora propojení výzkumu a praxe, sdílení aktuálních informací především z oblasti politiky díky členství v evropské zastřešující organizaci pro ekologické zemědělství IFOAM Organics Europe a podpora odbytu biopotravin především ve veřejném stravování.

Po prezentaci platformy byly navrženy možnosti spolupráce, přičemž ASZ ČR vyjádřila zájem o užší propojení a vzájemné sdílení informací v oblasti rozvoje a podpory ekologického sektoru a odbytu bio a lokálních potravin.

Další podrobnosti najdete ZDE.