Den otevřených dveří – Ekofarma PROBIO 15.9.2023 – regenerativní ≠ ekologické zemědělství

Zveme Vás na Den otevřených dveří na Ekofarmě PROBIO s názvem – Regenerativní ≠ ekologické zemědělství.

Připojte se k nám a zúčastněte se diskuse, ve které se budeme zabývat rozdíly mezi ekologickým a regenerativním zemědělstvím. Jako ekologičtí zemědělci dodržujeme přísné předpisy, které zajišťují, že naše produkty neobsahují syntetické látky a jsou produkovány v souladu s přírodou.
Nedávný nárůst popularity regenerativního zemědělství však vedl k určitým nejasnostem. Zatímco jeho zastánci ho obhajují zejména pro důraz na ukládání uhlíku a zdraví půdy s využitím “šetrnější” mechanizace, je nutné si uvědomit, že na rozdíl od ekologického zemědělství, regenerativní postupy postrádají konzistentní legislativu, standardizaci a certifikaci. Jak je to s ukládáním uhlíku do půdy? Má samotné zpracování půdy tak zásadní vliv jak je prezentováno? V sektoru EZ rostou obavy z mírnějšího postoje k použití syntetických látek v regenerativním zemědělství a z toho, že se zdá být příliš úzce zaměřeno na problematiku týkající se ukládání uhlíku. Jsme přesvědčeni, že ekologické zemědělství je nejen základem regenerativního zemědělství, ale že je ze své podstaty regenerativní.

Hlavní řečníkem bude Dr. Martin Wiesmeier z bavorského institutu LFL s prezentací výsledků 30-ti letého výzkumu ukládání půdního uhlíku v profilu 0 – 60 cm a opatření, které jsou v tomto ohledu nejefektivnější. Diskuse se bude účastnit náměstek ministra zemědělství Ing. Miroslav Skřivánek, Ph.D. a Ing. Jiří Urban, ředitel sekce rostlinné výroby ÚKZÚZ.

Místo konání akce: Ekofarma PROBIO, Velké Hostěrádky

Datum: pátek 15. 9. 2023, od 10:00

Tlumočení akce zajištěno.

Pozvánka včetně programu

Přihláška na akci zde.

Pro přihlášené je občerstvení zajištěno zdarma. Prosím o včasnou registraci na akci.