Den otevřených dveří na Ekofarmě PROBIO

Zveme Vás na Den otevřených dveří na Ekofarmě PROBIO, jehož ústředním tématem je protierozní ochrana půdy a prostorová optimalizace pozemků.  

Nová erozní vyhláška a navazující půdoochranné technologie přinesou řadu změn v hospodaření na erozně ohrožených půdách. Významnou roli bude mít velikost pozemků v kategoriích SEO, MEO1 a MEO2. Na plochách SEO bude výměra pozemků menší než 10 ha na MEO1 a MEO2 menší než 15 ha.

Ekofarma PROBIO se pro dělení půdních bloků na menší produkční a mimoprodukční plochy rozhodla už nyní. Ačkoli je tento krok částečně reakcí na nové požadavky hospodaření, realizujeme ho i z mnoha jiných důvodů: například pro podporu přirozených predátorů škůdců, omezení větrné eroze a zadržování vody v krajině. Dalším očekávaným přínosem je i zvýšení efektivity práce.

Přijďte se podívat na realizaci pilotního projektu připravovaného ve spolupráci s VÚMOP a CPZ/ČZU.

Místo konání akce: Ekofarma PROBIO, Velké Hostěrádky

Datum: pátek 27. 10. 2023, od 10:00

Pozvánka