Dny otevřených dveří na ekofarmě VH Agroton

Praktické půdoznalství a diverzifikace ekologické produkce jsou tématy dnů otevřených dveří, které pořádá demonstrační farma VH Agroton v pátek a v sobotu 20. – 21. 8. 2021.

Jak přistupují k rozborům půdy a její úrodnosti v Rakousku? A jak tyto přístupy aplikovat u nás? Vyhodnocení vzorků půdy Matthias Strahlhofer (Bodenökologie), Jaroslav Záhora (Mendelu) a význam mikroorganismů ve vztahu k půdní úrodnosti.
Praktické příklady vyhodnocování kvality půdy přímo na farmě.
www.bodenoekologie.com

Diverzifikace aktivit v ekologickém zemědělství – Základy pěstování jednoletých a víceletých léčivých, aromatických, a kořeninových rostlin. Praktické příklady pěstování, mechanizace, zpracování, odbytu, a ekonomická bilance představí Tomáš Mitáček (Sonnentor).
Článek Forbs o firmě Sonnentor

Následuje exkurze na farmu Habánský dvůr Vacenovice

Pozvánka Praktické půdoznalství

Pozvánka Úspěšná diverzifikace ekologické produkce