Etologie skotu

Změnilo se domestikací chování skotu? Jaké jsou příčiny abnormálního chování? Může sociální stres u dojnic ovlivnit produkční ukazatele?
Proč nechtějí dojnice vstupovat do dojírny?

Odpovědi na tyto otázky přináší třídílný přednáškový cyklus, který připravil Výzkumný ústav živočišné výroby ve spolupráci s ČTPEZ. Přednášky budou prezentovány formou webináře (předběžný termín podzim 2023).

V prezentacích jsou shrnuty vědecké poznatky o chování skotu s cílem pomoci chovatelům pochopit reakce skotu na chovné prostředí (ustájení, kvalitu chovného prostředí aj.), ale i jednotlivé prvky managementu chovu. Se znalostmi z obecné biologie o chování skotu lze dosáhnout většího prostoru pro projevování přirozeného chování zvířat, a tím jejich větší spokojenosti při dosažení stanovených produkčních cílů v podmínkách konkrétních chovů.

Úvodní prezentaci „Základy etologie skotu“ můžete shlédnout již nyní na níže uvedeném odkazu.

O termínu webináře budeme včas informovat.

Základy etologie skotu

Program