Evropa bez GMO 2022 – zapojte se do debaty

Nové GMO a NGT mají opět vysokou politickou prioritu. Evropská komise chce zavést nový zákon pro geneticky modifikované (GM) rostliny upravené „novými genomickými technikami“. Chce usnadnit prodej a pěstování těchto geneticky modifikovaných rostlin v EU. Návrh byl ohlášen na druhé čtvrtletí roku 2023. V příštích měsících je tedy zásadní, aby se k této problematice vyjádřila široká škála zúčastněných stran a aby se zvýšila informovanost veřejnosti.

Z tohoto důvodu se 17. listopadu uskuteční v Evropském parlamentu akce Evropa bez GMO 2022, kterou pořádá skupina Zelených/ESA a jejímž spolupořadatelem je také IFOAM OE. Diskuzi bude možné sledovat online.

Na této tříhodinové akci se bude diskutovat problematika nových geneticky modifikovaných organismů a nové legislativy o nových genomových technikách (NGT) z vědeckého, ekonomického a politického hlediska.

Co to znamená pro ochranu našeho zdraví a životního prostředí? Podkopá nová legislativa zásadu předběžné opatrnosti EU? Co to znamená pro svobodu volby zemědělců, maloobchodníků a spotřebitelů? Jaký bude dopad na regiony bez GMO?

KDY: 17. listopadu 2022, od 10:00 – 13:00 hod.

KDE: Evropský parlament, Brusel, Belgie nebo možnost online přenosu

Více informací zde

Registrace zde (na konci dotazníku si můžete vybrat, zda se chcete akce zúčastnit online nebo osobně).