Evropské ceny za ekologické zemědělství

EU ocení nejlepší a nejinovativnější subjekty napříč hodnotovým řetězcem ekologické produkce

Evropská komise, Evropský hospodářský a sociální výbor, Evropský výbor regionů, IFOAM Organics Europe a COPA-COGECA společně vyhlásily vůbec první ceny EU za ekologické zemědělství. Bude uděleno osm ocenění: nejlepší ekologický zemědělec, nejlepší ekologická zemědělkyně, nejlepší bioregion, nejlepší bioměsto, nejlepší biookres, nejlepší ekologický malý a střední podnik, nejlepší maloobchodní prodejce biopotravin a nejlepší biorestaurace.

Ocenění není finanční povahy a slavnostní vyhlášení vítězů proběhne 23. září 2022 při příležitosti Evropského dne ekologického zemědělství. Den ekologického zemědělství stejně jako nově vyhlášená ocenění EU Organic Awards vycházejí z plánovaných aktivit evropského Akčního plánu pro rozvoj ekologického zemědělství přijatého Komisí 25. března 2021.

Jan Plagge, prezident IFOAM OE, k události uvedl: „Jsem vděčný, že mnoho lidí angažujících v evropském ekologickém sektoru bude mít nyní možnost zviditelnit se a podělit se o své osvědčené postupy v celé Evropě! Tuto celoevropskou iniciativu z celého srdce podporujeme a jsem přesvědčen, že je to důležitý krok správným směrem. Nyní je třeba zajistit, aby byl zbytek Evropského akčního plánu pro ekologické zemědělství plně realizován, aby se našemu odvětví a hnutí dostalo té správné podpory, která přispěje k ambiciózním, ale dosažitelným cílům Komise.“

Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství (ČTPEZ) vítá tuto aktivitu Komise oceňovat každoročně nejlepší ekologické subjekty, které přispívají ke snižování dopadu zemědělství na životní prostředí a klima a k naplňování strategií EU. Tato ocenění budou inspirací pro ty, kteří pracují na tom, aby se náš potravinový systém stal udržitelnějším a využíval potenciál ekologického zemědělství a biopotravin. Ceny budou uděleny v roce 2022 poprvé a ČTPEZ je připravena pomoci zájemcům o nominaci v rámci ČR. Přihlásit se může každý subjekt nebo instituce v rámci hodnotového řetězce ekologického zemědělství.

Přihlášky lze zasílat online od 25. března do 8. června 2022 (formulář přihlášky je nyní již k nahlédnutí). Po uplynutí období pro podávání přihlášek sestaví porota, složená ze zástupců každého z organizátorů, Evropského parlamentu a Rady Evropské unie, užší výběr nejlepších kandidátů a vybere vítěze.

Více informací je k dispozici na webu Evropské komiseobecné informace i praktický průvodce již v českém jazyce, jednotlivé žádosti/dotazníky včetně kritérií způsobilosti a kritérií výběru, aj.

 

Užitečné odkazy: