Hospodářem na Gruni

Nové video na YT Bioinstitutu o cestě ke spolupráci člověka s přírodou.

Zemědělsky obhospodařovaná krajina má svůj potenciál a je na zemědělci, jak dokáže tento potenciál využít k hospodaření. Záleží na jeho schopnosti sladit své představy o zisku se schopností vnímat potřeby prostředí, ve kterém hospodaří.

Hospodářem na Gruni