Interakce mezi kořeny rostlin a půdními organismy – nové video na YouTube

Komplexní interakce mezi kořeny rostlin a půdními organismy

Video je věnováno rostlinným kořenům a změnám v chování půdních organismů v jejich blízkosti. Konkrétně tomu, jakými způsoby investují kořeny do půdy energii získanou ze Slunce s cílem otevřít pro sebe zásobárny živin v půdní temnotě. Přehled rostlinných strategií a strategií půdních organismů a mikroorganismů odpovídá současnému stupni poznání, které je v rozporu s převládajícím dogmatem, že půdní potravní řetězce jsou poháněny hlavně mechanickým zapravováním organických látek do půdy.

Bylo prokázáno, že většina půdních organismů je závislá na přísunu energie z jednoduchých organických sloučenin vylučovaných kořeny ve formě exudátů, tj. kořenových výměšků, které jsou po mikrobiální transformaci postupně poutány na minerální částice. Tyto sloučeniny jsou potom v půdě uloženy na dlouhou dobu několika staletí. Ve srovnání s pevnými organickými látkami, které se aplikují s cílem vyrovnávat zásobu živin, jde o dobu cca desetkrát delší.

Dobrý stav půdy, druhová pestrost jejích organismů a vzájemná provázanost půdních biot představuje spolehlivý transformační motor připravený poskytnout rostlinnému kořenu vyváženou živinovou nabídku a ochranu před škodlivými činiteli. Jde o stejný transformační motor, který mimo zónu kořenů sníží svoji aktivitu téměř na nulu a stane se důsledným ochráncem vlastních zdrojů energie a živin proti nežádoucím ztrátám.

Pokud by zhlédnutí videa vedlo k hlubšímu pochopení půdního mikrosvěta a mechanismů povzbuzení půdního života, potom bude záměr všech, kteří se na videu podíleli, naplněn. S díky za Váš čas a pozornost, autoři.

Podpořeno projektem QK22020056: Metody intenzifikace ekologického hospodaření na orné půdě.

Video na YouTube