Konference: Sociální zemědělství – 10 let v ČR

Ve středu 23. srpna 2023 od 9:30 proběhne na Ministerstvu zemědělství konference Sociální zemědělství – 10 let v ČR. Záštitu nad konferencí přijal místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Na konferenci vystoupí v rámci diskusních panelů řada zahraničních přednášejících, zastoupeni budou i tuzemští aktéři. Konference bude tlumočena (ČJ/AJ).

Na konferenci volně naváže otevření expozice k 10 letům systematické podpory sociálního zemědělství v ČR v rámci zahájení výstavy Země živitelka 24. 8. 2023 na Výstavišti v Českých Budějovicích v pavilonu T2. Expozice bude volně přístupná po celou dobu konání výstavy, tj. do 29.8. 2023.

Účast na konferenci je bezplatná, zájemci se mohou do 18. 8. přihlásit buďto Ing. Miloši Kordačovi (milos.kordac@mze.cz), nebo docentu Moudrému z Fakulty zemědělské a technologické Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (jmoudry@fzt.jcu.cz).

Pozvánka včetně programu