Mechanická ochrana úzkořádkových porostů v EZ

Zveme vás na Den otevřených dveří na Ekofarmě PROBIO, který se uskuteční v pátek 22. 4. 2022.

V rámci demonstračních dnů na Ekofarmě PROBIO přinášíme jedinečnou možnost vidět různé typy mechanické kultivace úzkořádkových porostů na jednom poli.

Kromě ochrany porostů proti plevelům se na akci zaměříme také na výhody spojené s využíváním těchto nástrojů – podpora odnožovaní, narušení půdního škraloupu, nebo urychlení mineralizace živin. V této nelehké době je nutné hledat alternativní způsoby ochrany a stimulace růstu porostů s využitím biologicko-mechanických principů a snížit tak závislost na externích zdrojích.

Pozvánka na akci