Mechanická regulace plevelů – nové video na YouTube

Nejrozšířenější technologií regulace klíčících jednoletých a vytrvalých plevelů v ekologickém zemědělství je  mechanická kultivace svrchní vrstvy půdy.  Ve videu jsou představeny základní typy mechanizace vhodné k celoplošnému odplevelení. Hlavním principem je využití rozdílu v růstové fázi plevele a hlavní plodiny.

Mechanická regulace plevelů v ekologickém zemědělství