Ocenění firmy PRO-BIO

PRO-BIO obchodní společnost s.r.o. byla zařazena mezi 20 evropských společností šetrných ke klimatu

Firma PRO-BIO, obchodní společnost s.r.o. se dle výběru odborné poroty časopisu European Seed stala jednou z 20 klimaticky nejšetrnějších firem. Porota zvlášť ocenila 30letou spolupráci s ekologickými farmáři jako příklad pro trvale udržitelné systémy hospodaření.

PRO-BIO začalo uplatňovat základní principy Green Dealu před téměř 30 lety, prostřednictvím spolupráce s místními farmáři, se zaměřením na místní zdroje a výběr odolných odrůd plodin. Společnost vyrábí a prodává pouze ekologické osivo. Od roku 1998 spolupracuje s Genovou bankou ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby v Praze. Hlavním cílem této spolupráce je určit genetické zdroje vhodné pro ekologické zemědělství, tedy přirozeně vybrané linie s nízkou potřebou vstupů.

Více informací k soutěži a ocenění na webu platformy European Seed.