Ochrana zásob před skladištními škůdci – technologie řízených atmosfér

Zveme Vás na seminář VÚRV věnovaný tématu využívání řízených atmosfér pro ošetřování napadených skladovaných komodit skladištními škůdci. Technologie řízených atmosfér v silech a kontejnerech patří mezi metody dezinsekce, použitelné i v ekologickém zemědělství. V rámci semináře budou prezentovány zkušeností z výzkumu i využití technologie v praxi.

Seminář rozdělen do dvou dnů, první den jsou plánované prezentace v Praze, další den ukázky technologie a workshop v Dolní Lhotě u Luhačovic.

Účast na obou akcích není podmínkou.

Registrace zájemců na e-mail organizátora akce: Ing. Radek Aulický Ph.D.: aulicky@vurv.cz

Pozvánka včetně programu