Online diskuze na téma označování udržitelnosti a zelená tvrzení

Evropská komise brzy zveřejní svůj návrh Nařízení o dokládání ekologických tvrzení na základě ekologické stopy výrobku (PEF). Do konce roku 2023 Komise rovněž zveřejní Zákon o udržitelných potravinových systémech, včetně zásad, na nichž bude založeno označení udržitelnosti. Takové označení má zásadní význam pro rozhodování spotřebitelů při nákupu.

Řada organizací vítá iniciativu Komise bojovat proti greenwashingu a poskytovat spotřebitelům více informací o ekologické stopě a udržitelnosti potravin, upozorňuje však na slabiny metodiky PEF.

Z tohoto důvodu bude 26. října uspořádána veřejná online panelová diskuze se zástupci Evropského parlamentu, během níž si vědci, zástupci občanské společnosti, tvůrci politik a aktéři dodavatelského řetězce vymění názory na to, jaké mohou být důsledky metodických rozhodnutí týkajících se environmentálního označování potravin a textilních výrobků.

KDY: 26. října 2022, od 16:00 – 18:30 hod.

KDE: online

Více informací včetně programu zde

Registrace zde

Akce bude tlumočena do francouzštiny, angličtiny a němčiny.