Petice za zdravé a udržitelné školní stravování

Naše děti si zaslouží něco lepšího – podepište a sdílejte petici, která požaduje zdravé školní stravování a vzdělávání v oblasti výživy pro všechny děti v EU.

Kampaň Buy Better Food iniciovala celoevropskou petici za „Zdravé jídlo pro každé dítě v každé škole v EU„. Cílem je vyzvat města a občany, aby naléhali na tvůrce politik EU a jednotlivých států, aby zavedli udržitelné školní stravování při realizaci strategie EU „Z pole na vidličku“.

Míra obezity dětí v EU roste, téměř každé třetí dítě (29 % chlapců a 27 % dívek) trpí nadváhou nebo obezitou. Zdravotní potíže související se stravou jsou nyní příčinou více úmrtí než tabák nebo alkohol a v zemích EU představují 11 % rozpočtu na zdravotnictví. Vzhledem k tomu, že školní stravování tvoří u mnoha žáků více než 50 % energetického příjmu, byly kvalitní školní stravování a vzdělávání v oblasti stravování označeny za klíčová a nákladově efektivní opatření v oblasti veřejného zdraví.

Peter Defranceschi, který vede práci v oblasti potravin v ICLEI, jednom z členů koalice Buy Better Food, říká: „Jsme velmi znepokojeni tím, že děti v našich komunitách zůstávají pozadu. Ceny potravin prudce rostou a nabídka jídla ve školách je nejednotná – některé školy školní stravování vůbec nenabízejí. Požadujeme, aby EU zaručila zdravé a udržitelné stravování a vzdělávání pro všechny děti ve všech školách v celé EU, a žádáme vás, abyste se k nám připojili.“

V současné době ne všechny školy v EU nabízejí obědy. Lepší školní stravování by pomohlo naplnit evropskou záruku pro děti, kterou předseda Evropské komise vyhlásil v roce 2019 a jejímž cílem je zajistit, aby každé dítě v EU ohrožené chudobou mělo přístup ke svým nejzákladnějším právům.

V Evropě hrají při zavádění udržitelných potravinových systémů klíčovou roli místní a regionální orgány veřejné správy, které jsou pověřeny zadáváním veřejných zakázek na nákup potravin nebo stravovacích služeb pro své instituce, jako jsou školy, školky, nemocnice a další.

Veřejné zakázky na stravovací služby představují významný a silný trh a příležitost investovat do udržitelnějších potravinových systémů. Odhaduje se, že každý rok se na stravování ve veřejném sektoru vydá 82 miliard eur, které by mohly být směřovány k zemědělcům a výrobcům dodržujícím kritéria udržitelnosti a pomoci řešit znepokojivou klimatickou stopu stravování v EU.

Evropská komise má v nadcházejících měsících dvě klíčové příležitosti, jak zajistit kvalitní potraviny pro všechny školáky. Strategie EU „Z pole na vidličku“ usiluje o „stanovení nejlepších způsobů pro zavedení minimálních kritérií pro nákup udržitelných potravin s cílem podpořit zdravé a udržitelné stravování, včetně ekologických produktů, ve školách a veřejných institucích“. Komise má rovněž v úmyslu „přezkoumat právní rámec školního programu EU s cílem přeorientovat tento program na zdravé a udržitelné potraviny“. Tento program již nabízí finanční pomoc na ovoce, zeleninu a mléko ve školách v kombinaci se vzdělávacími aktivitami v oblasti potravin, jako jsou návštěvy farem.

Defranceschi k tomu dodává: „Evropská komise nám několikrát řekla, že nastal čas inspirovat je konkrétními nápady. Petice #SmallPlateBigImpact se týká školního stravování pro zdraví lidi i planety a sociální spravedlnosti. V kombinaci s osvětou o zdravých stravovacích návycích a místní potravinové kultuře může vaše podpora přinést změnu“.

Petice je v angličtině, v příloze najdete její český překlad.

Více informací o kampani Buy Better Food najdete zde.

Petice Zdravé školní stravování