Pozvánka na 3. ročník Kolokvia výzkumu a vývoje v ekologickém zemědělství v ČR

Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství Vás zve na 3. ročník Kolokvia výzkumu a vývoje v ekologickém zemědělství v ČR, které se uskuteční dne 21. 6. 2023 v aule VÚRV v Praze Ruzyni. Cílem setkání je vzájemná informovanost a propojování aktérů výzkumu a dalších institucí (státních, příspěvkových, veřejných i soukromých) v sektoru ekologického zemědělství.

Témata přednášek naleznete v programu akce a ve sborníku příspěvků.

V případě zájmu se registrujte na e-mailu ifoam(et)ctpez.cz do 12.6.2023.