Pozvánka na seminář: Ukončení vegetace meziplodin

Zveme vás na první ze série vzdělávacích akcí, pořádaných v rámci projektu Metody intenzifikace ekologického hospodaření na orné půdě, která se koná ve čtvrtek 31.3.2022 v Mikulově.

Součástí semináře je návštěva statku Biohof Mallerau v Rakousku s praktickými ukázkami polních kultur. Neméně zajímavé budou i přednášky Dr. E. Erhart a J. Záhory o významu a pěstování meziplodin.

Z důvodu omezeného počtu účastníků prosím potvrďte svou účast co nejdříve.

Program v přiložené pozvánce