Přehled vybraných odrůd pšenice ozimé pro EZ

Z více než 200 genotypů pšenice ozimé bylo vybráno 14 odrůd vhodných pro ekologické pěstování v aridních podmínkách. Odrůdy bude možné shlédnout v plné zralosti těsně před sklizní 17.7.2020 ve Velkých Hostěrádkách.

Více informací najdete v přiložené pozvánce.