Akční plán pro integrované hospodaření s živinami (INMAP)

IFOAM OE vítá iniciativu Evropské komise, vypracovat akční plán EU pro lepší hospodaření s živinami, který by měl zajistit komplexní přístup potřebný k dosažení cíle stanoveného ve strategiích „Z farmy na vidličku“ a „Strategie EU pro biodiverzitu“ do roku 2030. Cílem tohoto akčního plánu by mělo být snížení ztráty živin nejméně o 50 % a snížit používání hnojiv o 20 % a zároveň zajistit, aby nedocházelo ke zhoršování úrodnosti půdy. INMAP je v současné době připravován Evropskou komisí a jeho vydání se očekává na jaře 2023.

IFOAM OE zpracoval poziční dokument, ve kterém jsou připomenuty výhody ekologického zemědělství, pokud jde o hospodaření s živinami a je zde navrženo deset doporučení, která např. zahrnují podporu ekologického zemědělství a organických recyklovaných hnojiv, zajištění lepšího sběru a třídění recyklovaných hnojiv, aby se zabránilo kontaminaci a zajistil se soulad s pravidly ekologické produkce a také je zde uveden rozvoj místní infrastruktury v souvislosti se zajištěním organických recyklovaných hnojiv.

Celé znění dokumentu v českém jazyce zde

Originál pozičního dokumentu IFOAM OE zde