Ekozemědělství se nikdy nestane globálním mainstreamem

Není mnoho osobností, které jsou spojovány s výzkumem a rozšířením evropského ekologického zemědělství (EZ) tak, jako profesor Urs Niggli.

Rozhovor se současným ředitelem organizace s názvem agroecology.science, který patří mezi přední světové zemědělské vědce a průkopníky EZ a který se také významně zasloužil o rozvoj českého ekologického zemědělství, je věnován dosaženým úspěchům, scénářům a možné perspektivě vývoje ekozemědělského sektoru. Přestože velkou část svého života zasvětil rozvoji EZ, věří, že agroekologie může být odpovědí pro oněch „75 procent evropských zemědělců, kteří se ekologickými nestanou“

Článek Sedmá generace č. 4/2022