Možnosti zavádění biopotravin do společného stravování

Společné účelové stravování má obrovský potenciál pro odbyt biopotravin v České republice. Studie, kterou si nechala zpracovat ČTPEZ, identifikuje příležitosti, které je možné využít i bariéry, které je třeba překonat.

Společné účelové stravování v České republice patří svým rozsahem mezi nejrozvinutější na světě.  Vedle školních a závodních jídelen do něj spadá např. stravování armádní, vězeňské, lázeňské, nemocniční a další. Denně jsou v jeho rámci připraveny miliony porcí. Společné účelové stravování tak má obrovský potenciál i  z pohledu odbytu biopotravin. Ty jsou však do něj v rámci České republiky zařazovány pouze zcela okrajově. Jejich většímu využití brání několik bariér, které se studie, zaměřená na neškolní typy společného účelového stravování snaží identifikovat. Ačkoliv jako hlavní překážka bývá nejčastěji zmiňována cena biopotravin, studie ukazuje, že i zavedení dvacetiprocentního podílu bio by při správném nastavení znamenal navýšení cen potravinových surovin v řádu jednotek procent.

Závěry studie

Možnosti zavádění biopotravin do společného stravování – úvodní studie