Ekologické hnutí vítá uznání nedostatků PEF

Zelená tvrzení: ekologické hnutí vítá opětovné uznání nedostatků PEF pro zemědělsko-potravinářský sektor

BRUSEL, 14. února 2024 – Organizace IFOAM OE vítá výsledek hlasování o zelených tvrzeních, protože zdůrazňuje omezení metodiky environmentální stopy produktu (PEF) pro určité kategorie výrobků. Oba výbory Evropského parlamentu, Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, potvrdily tato omezení, která již byla zdůrazněna v návrhu Evropské komise.

Jan Plagge, prezident IFOAM OE, řekl: „Zemědělsko-potravinářský sektor je složitý a PEF přináší pro zemědělsko-potravinářské produkty kontraproduktivní výsledky. Proto vítáme přístup směrnice, který upřednostňuje flexibilitu metodik environmentálního hodnocení zemědělsko-potravinářských výrobků. IFOAM OE dlouhodobě prosazuje všestrannější přístup k hodnocení environmentálních tvrzeních, který jde nad rámec PEF a odráží komplexní dopady výroby potravin a pozitivní i negativní externality.“

Eduardo Cuoco, ředitel IFOAM OE, dodal: „Vítáme, že ekologické produkty jsou osvobozeny od požadavků směrnice o ekologických tvrzeních vzhledem k jejich prokázanému přínosu pro životní prostředí. Litujeme však, že totéž neplatí pro soukromé ekologické normy, které jdou nad rámec nařízení EU o ekologickém zemědělství z hlediska požadavků i přínosu pro životní prostředí.“

IFOAM OE spolupracuje s evropskými tvůrci politik s cílem zajistit, aby právní předpisy upravující ekologická tvrzení skutečně odrážely environmentální přínosy ekologických a jiných agroekologických zemědělských postupů.

Užitečné odkazy:

Stanovisko IFOAM OE k označování udržitelnosti

Technická instruktáž zdůrazňující omezení metodiky PEF

Záznam z tiskové konference

Společný dopis nevládních kritizující PEF a společný dopis ohledně metodiky PEF pro textil

Politika IFOAM OE v oblasti potravin

Zpráva CESIAe o environmentálním značení (ve francouzštině)