Ekologické zemědělství – Základní principy a dobrá praxe

Bioinstitut ve spolupráci s ČTPEZ vydal překlad příručky FiBL, která vysvětluje základy ekologické­ho zemědělství a ukazuje jejich aplikaci v praxi. Zemědělcům zajímajícím se o přechod na ekolo­gický způsob hospodaření, ale i těm, kteří už ekologicky hospodaří, poslouží jako cenný zdroj informací.

Příručka je k dispozici on-line:

Ekologické zemědělství – základní principy a dobrá praxe