Evropské ceny za ekologické zemědělství

Přihlaste se a staňte se dalším vítězem evropských cen za ekologické zemědělství 2024!

Evropská komise, Evropský hospodářský a sociální výbor, Evropský výbor regionů, organizace IFOAM Organics Europe a COPA-COGECA (s podporou Evropského parlamentu a Rady) společně již potřetí vyhlásily ceny EU za ekologické zemědělství. Bude uděleno osm ocenění v sedmi kategoriích: Nejlepší ekologický farmář/farmářka, nejlepší bioregion, nejlepší bioměsto, nejlepší biookres, nejlepší ekologický malý a střední podnik, nejlepší maloobchodní prodejce biopotravin a nejlepší biorestaurace.

Ceny se vyhlašují v souladu s Akčním plánem EU pro rozvoj ekologického zemědělství, který byl přijat březnu 2021. Vychází z postoje, že pro podporu ekologického zemědělství je nutné, aby rostla poptávka spotřebitelů po ekologických produktech. To vyžaduje mimo jiné větší informovanost veřejnosti o vlastnostech a výhodách ekologické produkce, což je jedním z cílů této soutěže.

Termín pro podání přihlášek do třetího ročníku byl zahájen 4. března a končí 12. května 2024. Vyhlášení vítězů proběhne 23. září 2024 při oslavě Dne ekologického zemědělství.

IFOAM OE vyzývá podnikatele z celé Evropy, kteří jsou součástí řetězce ekologického zemědělství a potravinářství a splňují podmínky pro účast, aby se přihlásili (včetně těch, kteří se hlásili již v minulosti).

V květnu 2020 bylo uvedeno ve strategii Farm to Fork, že ekologické zemědělství je klíčový sektor pro dosažení ambicí Zelené dohody EU. Trh s biopotravinami bude nadále růst a je třeba dále podporovat ekologické zemědělství. Strategie Farm to Fork si klade za cíl mít do roku 2030 alespoň 25 % zemědělské půdy EU v režimu ekologického zemědělství a významně zvýšit podíl ekologického akvakultury. Jako součást této strategie vydala Evropská komise Akční plán pro ekologické zemědělství na období 2021–2027 s cílem zvýšit nabídku a poptávku biopotravin.

V roce 2022 se celková plocha ekologické zemědělské půdy v EU zvýšila na 16,9 milionu hektarů (což je o 5,1 % více než v předchozím roce) a tato plocha tvoří 10,4 % celkové zemědělské plochy. V období 2012–2020 se tato čísla zvýšila o více než 50 % (s ročním nárůstem 5,75 %), jak uvádí nejnovější přehled trhu zveřejněný Evropskou komisí.

Přestože jsou tato čísla pozitivní, stále je potřeba vykonat mnoho práce, aby byl dosažen cíl strategie EU Farm to Fork. Projekty jako ceny EU za ekologické zemědělství hrají klíčovou roli v inspiraci pro další zemědělce a podnikatele v oboru ekologického zemědělství.

Jan Plagge, prezident organizace IFOAM OE, uvedl: „Je pro mě ctí zahájit třetí ročník cen EU za ekologické zemědělství. Během posledních dvou let se tato soutěž opakovaně ukázala jako skvělá akce, která poskytuje zaslouženou viditelnost inovativním ekologickým podnikům po celé Evropě a napomáhá jako inspirace v rámci ekologického sektoru i mimo něj. Prostřednictvím těchto příkladů nejlepší praxe můžeme ukázat mnoho způsobů, jakými ekologické zemědělství přispívá k dosažení cílů stanovených strategiemi EU. Tyto ceny jsou součástí úspěšného cyklu, který nutně potřebujeme pro transformaci evropského potravinového systému na udržitelnější a odolnější, se zaměřením na zajištění dlouhodobé potravinové bezpečnosti v kontextu měnícího se klimatu a ztráty biodiverzity a obnovení rovnováhy mezi životním prostředím, společností a ekonomikou.“

Eduardo Cuoco, ředitel organizace IFOAM OE, sdělil: „Tato ocenění budou inspirovat ekologické podnikatele, kteří pracují na způsobech, jak naše potravinové a zemědělské systémy učinit udržitelnějšími s využitím potenciálu ekologického zemědělství. Některá jejich kritéria jsou založena na holistických principech ekologického zemědělství – péče, zdraví, ekologie a spravedlnost. Přístup ekologického zemědělství k výrobě potravin a zemědělství je dobrým způsobem, jak přehodnotit náš systém produkce potravin, aby byl méně závislý na vnějších vstupech, méně náročný a odolnější. Tyto ceny mohou inspirovat mnoho odborníků z praxe k přechodu na ekologické zemědělství, což by bylo součástí řešení mnoha krizí, kterým čelíme, včetně potravinové bezpečnosti a krizí v oblasti biologické rozmanitosti a klimatu.“

Užitečné odkazy:

Originál tiskové zprávy

Tisková zpráva Evropské komise o zahájení lhůty pro podávání přihlášek

Stránka EU Organic Awards na webu Evropské komise

Praktický průvodce cenami EU za ekologické zemědělství 2024

Akční plán EU pro rozvoj ekologického zemědělství

Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2021–2027