Evropské ceny za ekologické zemědělství – seznamte se s letošními finalisty

BRUSEL, 18. července 2023 – Dnes byli vyhlášeni finalisté evropských cen za ekologickou produkci (EU Organics Awards). Do užšího výběru se jich dostalo 24. Ucházejí se o 8 ocenění v 7 kategoriích, například nejlepší ekologický farmář/farmářka, nejlepší bioregion, nejlepší bio město, nejlepší bio okres, nejlepší ekologický malý a střední podnik (výrobce biopotravin), nejlepší maloobchodní prodejce biopotravin a nejlepší bio restaurace.

Finalisté pocházejí z 11 různých členských států a byli vybráni z téměř 100 přihlášek z 26 členských států. Letošní ročník se vyznačoval vyšším zastoupením uchazečů ze středoevropských a pobaltských zemí.

Jan Plagge, prezident IFOAM OE, sdělil: „Jsem hrdý na to, že mohu poznat finalisty soutěže EU Organic Awards. Letošní ročník představuje další inspirativní výběr kandidátů, kteří ukazují přínos evropského ekologického hnutí k Zelené dohodě. Rostoucí počet vln veder, sucha a přívalových dešťů ukazuje, že EU by měla upřednostňovat zemědělské metody, které chrání klima, biologickou rozmanitost, půdu a vodu. Nová ocenění EU Organics Awards pro rok 2023 jsou příkladem, že jednotlivci a společnost v Evropě již něco mění.“

Eric Gall, zástupce ředitele IFOAM OE, dodal: „Ceny EU za ekologické zemědělství jsou důležitou slavnostní událostí, která zviditelňuje zemědělce, společnost a orgány státní správy a vede k transformaci našich potravinových systémů pomocí postupů a zásad ekologického zemědělství. Tyto transformační iniciativy se týkají všech zemědělských systémů a ukazují, že stavět ochranu přírody proti zemědělství je chyba.“

Vítězové budou vyhlášeni na slavnostním ceremoniálu 25. září v Bruselu, který je jednou z řady akcí a aktivit pořádaných u příležitosti každoročního Dne ekologického zemědělství EU (23. září).

Finalisté jednotlivých kategorií:

Nejlepší farmářka

Nejlepší farmář

Nejlepší bioregion

Nejlepší bio město

Nejlepší bio okres

Nejlepší ekologický malý a střední podnik (výrobce biopotravin)

Nejlepší maloobchodní prodejce biopotravin

Nejlepší bio restaurace (jídelna)

 

Informace o evropských cenách za ekologické zemědělství

Evropská komise označila ekologické zemědělství za klíčové pro dosažení cílů Zelené dohody. Z tohoto důvodu Komise stanovila cíl, aby do roku 2030 bylo v EU 25 % zemědělské půdy obhospodařováno ekologicky a aby se výrazně zvýšil podíl ekologické akvakultury. Na podporu tohoto cíle přijala Komise v březnu 2021 Akční plán pro rozvoj ekologického zemědělství. Akční plán vychází z přístupu, že k podoře ekologické produkce je třeba, aby rostla poptávka spotřebitelů po ekologických produktech. To mimo jiné vyžaduje větší informovanost veřejnosti o výhodách ekologické produkce.

Přihlásit se mohl jakýkoliv subjekt nebo instituce v rámci řetězce ekologického zemědělství s vynikajícím, inovativním a udržitelným projektem, který přispívá k větší dostupnosti ekologických produktů v EU. Porota vybere vítěze v každé kategorii na základě posouzení podle horizontálních kritérií pro udělení ceny a zohlední také zásady ekologického zemědělství.

Ceny společně vyhlašují Evropská komise, Evropský hospodářský a sociální výbor, Evropský výbor regionů, IFOAM Organics Europe a COPA-COGECA. Porota pro udělování cen se skládá ze zástupců těchto organizací a také ze zástupců Rady EU a Evropského parlamentu.

 

Užitečné odkazy:

Originál tiskové zprávy IFOAM OE

Veškeré informace o EU cenách za ekologické zemědělství – Evropské komise

Veškeré informace o EU cenách za ekologické zemědělství – IFOAM OE

Tisková zpráva Evropské komise k EU cenám za ekologické zemědělství