Hlasování o zjednodušení SZP

BRUSEL, 24. DUBNA 2024 – Dnešní hlasování v Evropském parlamentu o zjednodušení některých pravidel společné zemědělské politiky (SZP) neřeší problémy nespravedlivého stanovování cen a adekvátních příjmů, proti kterým zemědělci protestují již několik měsíců. Návrh neřeší systémovou příčinu hněvu zemědělců – nerovnováhu v zemědělsko-potravinářském dodavatelském řetězci. Jediným výsledkem tohoto hlasování bude výrazné snížení environmentálních výsledků SZP, aniž by zemědělci byli více motivováni k zapojení se do iniciativ v oblasti udržitelnosti.

Jan Plagge, prezident IFOAM OE, je zklamán a sdělil: „Dnešní den je pro evropské potravinářství a zemědělství krokem zpět. Toto zjednodušení je promarněnou příležitostí a snižuje environmentální požadavky SZP, aniž by poskytlo komparativní výhodu zemědělcům, kteří chtějí investovat do ambiciózních udržitelných zemědělských systémů. Návrh neřeší skutečné problémy nízkých cen spojených s nerovnováhou sil a v konečném důsledku podkopává environmentální ambice EU a legitimitu SZP.“

Pro evropské ekologické hnutí je prioritou dosažení environmentálních cílů SZP, a to prostřednictvím lepší motivace a podpory zemědělců, aby se zapojili do ambiciózní ekologické restrukturalizace svých zemědělských podniků. Tím by se zvýšila jejich resilience v případě krizí a mohly by se řešit zásadní otázky cen a příjmů, zejména zlepšením postavení zemědělců v potravinovém řetězci.

Plagge dodává: „Strategie Farm to Fork ukazuje evropskému zemědělství správný směr.
Dnešní hlasování v Evropském parlamentu negativně ovlivní postoj členských států k ekologickým opatřením a podpoří zemědělce ve snižování jejich závazků vůči veřejným statkům. Zemědělci, kteří se angažují v udržitelných metodách jako je ekologické zemědělství, by měli být spravedlivě odměňováni trhem i prostřednictvím Společné zemědělské politiky.“

Užitečné odkazy:

Originál tiskové zprávy

Návrh Evropské komise k nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění různá nařízení související s SZP

Práce IFOAM OE na SZP

Ekologické zemědělství a jeho přínosy pro klima a biologickou rozmanitost – dokumentace a infografika