8 vítězů EU Organic Awards vyzdvihuje jedinečnost ekologického zemědělství

25. ZÁŘÍ 2023, BRUSEL, BELGIE – Dnes bylo na slavnostně vyhlášeno osm vítězů druhého ročníku soutěže EU Organic Awards (evropské ceny za ekologické zemědělství). Letošními vítězi jsou různé subjekty z evropského ekologického odvětví, z nichž každý představuje vynikající výsledky v rámci celého ekologického hodnotového řetězce. Ceny EU za ekologickou produkci jsou zároveň oslavou Evropského dne ekologického zemědělství, který byl v roce 2021 vyhlášen Evropským parlamentem, Radou a Evropskou komisí.

Letos se do užšího výběru dostalo 24 kandidátů z téměř 100 přihlášek z celé Evropské unie. Program EU Organic Awards zahrnuje 7 kategorií a 8 individuálních ocenění. Oceňují vynikající, inovativní, udržitelné a inspirativní projekty, které vytvářejí skutečnou přidanou hodnotu pro ekologickou produkci. Ceny společně organizují Evropská komise, Evropský hospodářský a sociální výbor, Evropský výbor regionů, COPA-COGECA a IFOAM Organics Europe s podporou Evropského parlamentu a Rady.

Seznamte se s osmi vítězi:

Nejlepší farmářka

Paní Benito Pacheco provozuje velkou ekologickou kozí farmu. Její zvířata se živí výhradně pastvou, což velmi přispívá k biodiverzitě. Díky technologiím virtuálních ohradníků a používání obojků GPS se dospělá zvířata mohou volně pást, což přispívá k sekvestraci uhlíku v travních porostech.

Nejlepší farmář

Rodinná farma Moschos v Kastorii se specializuje na ekologický chov ovcí a výrobu mléčných produktů. Zavádí nové metody hospodaření, zlepšuje půdu a cirkulaci, což zpětně vede k vyššímu obsahu organické hmoty v půdě a výnosům.

Nejlepší bioregion

Burgenland se díky vědecké implementaci strategie „Bioland Burgenland“ stal vzorem v oblasti ekologické přeměny. Cílem strategie je nejen zvýšit podíl ekologicky obhospodařované zemědělské půdy na 50 % do roku 2030, ale také posílit celý dodavatelský řetězec ekologického zemědělství, včetně regionálních jídelen, bufetů a škol.

Nejlepší bio město

Rakouské hlavní město vyrábí ekologické zemědělské produkty pro své obyvatele ze svých 44 000 hektarů lesní a zemědělské půdy v souladu se strategií „Z farmy na vidličku“. Díky této iniciativě se posiluje místní ekonomika prostřednictvím regionálního hodnotového řetězce, který poskytuje podporu udržitelnému zemědělství a stravování.

Nejlepší bio okres

Biookres má největší rozlohu zemědělské půdy obhospodařované v ekologickém zemědělství v Portugalsku a podporuje projekty, které posilují krátké dodavatelské řetězce a zvyšují nabídku ekologických produktů.

Nejlepší ekologický malý a střední podnik (výrobce biopotravin)

Merry Mill je irská rodinná ekologická farma, která vyrábí v uzavřeném systému řadu  bezlepkových biopotravin. Aby mohli řídit celý proces od začátku do konce a zajistit, že nedojde ke křížové kontaminaci jiných obilovin, vybudovala farma první irský ekologický mlýn na  bezlepkový oves.

Nejlepší maloobchodní prodejce biopotravin

Společnost provozuje farmářský obchod o rozloze 600 m², kde prodává produkty z vlastní ekologické farmy o rozloze 450 ha s více než 50 druhy zeleniny. Kromě prodeje více než 8 000 biopotravin je součástí obchodu také pekárna a restaurace oceněná zelenou michelinskou hvězdou.

Nejlepší bio restaurace (jídelna)

Luftburg – Kolarik im Prater je největší plně certifikovaná bio restaurace na světě, jejíž filozofií je ekologická a sociální udržitelnost. Je držitelem několika rakouských cen, využívá obnovitelné zdroje energie a snaží se minimalizovat svou ekologickou stopu všude, kde je to možné.

 

Po slavnostním ceremoniálu prezident IFOAM OE Jan Plagge uvedl: „Ceny EU za ekologické zemědělství ukazují roli ekologického dodavatelského řetězce v udržitelném zemědělsko-potravinářském systému v souladu s cíli strategií EU „Farm to Fork“ a „Strategií EU pro biodiverziru“. Chválím vítěze za to, že ilustrují transformační potenciál ekologického zemědělství. Jejich úspěchy poukazují na rostoucí význam ekologického zemědělství a jeho soulad s evropským Akčním plánem pro ekologické zemědělství. Gratuluji všem účastníkům! Kéž jejich úsilí inspiruje k odolnému a holistickému přístupu k potravinám a zemědělství, který řeší naléhavé výzvy dneška, od potravinové bezpečnosti po krizi biologické rozmanitosti a klimatu.“

Eduardo Cuoco, ředitel IFOAM OE, dodává: „Gratulujeme vítězům a všem, kteří se dostali do užšího výběru! Jste inspirací pro všechny, kteří se snaží o udržitelnější systém potravin a zemědělství s využitím potenciálu ekologického zemědělství. Jsem rád, že některá kritéria ocenění vycházejí z celkových principů ekologického zemědělství – péče, zdraví, ekologie a spravedlnosti. Systémový přístup ekologického zemědělství k potravinám a zemědělství je cestou k tomu, aby náš potravinový systém byl nezávislejší na vnějších vstupech a byl odolnější.“

Komisař EU pro zemědělství a rozvoj venkova Janusz Wojciechowski při předávání cen sdělil: „Rád bych poblahopřál všem vítězům. Obděláváním naší půdy podle zásad ekologického zemědělství nejen vyživují naši půdu, ale také poskytují zdravé a kvalitní produkty. Dnešní vítězové Ceny EU za ekologické zemědělství jsou ukázkovým příkladem toho, jak může produkce a dostupnost většího množství ekologických potravin přinést výhody zemědělcům, spotřebitelům i celé společnosti.“

Originál tiskové zprávy si můžete přečíst na webových stránkách IFOAM OE.