Ekologický textil – Ochrana důvěryhodnosti značky ekologického zemědělství

Poziční dokument IFOAM OE

IFOAM OE se zabývá nejen zemědělskými komoditami, pracujeme také na tom, aby byla na evropské úrovni uznána BIO značka pro textil. Zapojil se do veřejné konzultace při tvorbě Strategie EU pro udržitelný textil, reagoval na dotazník k transformaci textilního odvětví, také na návrh nařízení o vyšší udržitelnosti výrobků, kterým se mění i požadavky na ekodesign, zejména v oblasti textilu. Více informací najdete na webu k ekologickému textilu.

Legislativní pozadí

Akční plán pro oběhové hospodářství, který vzešel z evropské Zelené dohody 2019, označil textilní odvětví za odvětví, které by se mělo stát více oběhovým.

Z toho vyplývá několik iniciativ:

V březnu 2022 zveřejnila Evropská komise Strategii EU pro udržitelný textil. Jejím cílem je jednat komplexně v oblasti výroby, designu výrobků, spotřeby, sledovatelnosti, transparentnosti a ukončení používání. IFOAM Organics Europe by uvítala zmínku o ekologických textiliích vzhledem k jejich vysoké míře soudržnosti se zdůvodněním a cíli strategie. Strategie předpokládá znovuotevření Nařízení o označování textilu.

Komise zveřejnila iniciativu pro udržitelné výrobky v prvním čtvrtletí roku 2022. Tato iniciativa se nezaměřuje výhradně na textil, ale je součástí jejího rozsahu. Zabývá se důležitými otázkami, jako je přítomnost chemických látek, prahové hodnoty trvanlivosti, opětovná použitelnost, opravitelnost, recyklovatelnost, environmentální a sociální požadavky, apod. Na základě této iniciativy dojde k revizi směrnice o ekodesignu udržitelných výrobků a budou navržena příslušná nová legislativní opatření s cílem zajistit vyšší udržitelnost produktů, které jsou umisťovány na trh EU.

V prvním čtvrtletí roku 2022 byla rovněž představena iniciativa pro posílení postavení spotřebitelů při ekologickém přechodu. Zajišťuje, aby spotřebitelé dostávali spolehlivé a užitečné informace o výrobcích, zejména aby se zabránilo nadsazeným informacím o životním prostředí („greenwashing“). Jejím cílem je rovněž regulovat používání zavádějících slov, jako jsou „eko“, „zelený“, „uvědomělý“.

A konečně, iniciativa pro doložení ekologických tvrzení se očekává v druhé polovině roku 2022 a navázala by na legislativní návrh o posílení postavení spotřebitelů při ekologickém přechodu. Bude vyžadovat, aby společnosti doložily každé tvrzení o udržitelnosti a dopadu svých výrobků/služeb.

Závěr a doporučení

Přetrvávající rozdíl mezi právními režimy na úrovni EU mezi ekologickými potravinami a nápoji a ekologickým textilem posiluje potřebu chránit důvěryhodnost označení ekologického textilu. EU je stále aktivnější v otázkách udržitelnosti a přechodu na ekologicky šetrné obchodní modely, ochrany biologické rozmanitosti a reakce na změnu klimatu. Spotřebitelé jsou také stále více citliví nejen na tyto otázky, ale také na zlepšení svých spotřebních vzorců. Současně, ekologický textil představuje důvěryhodnou a oblíbenou alternativu a také slibný trh.

Proto zpracoval IFOAM Organics Europe tento poziční dokument shrnující doporučení, jak chránit důvěryhodnost ekologického textilu. Navrhuje začlenit jasnou definici ekologického textilu do aktualizace Nařízení (EU) č. 1007/2011. Odlišit značení „ekologického textilu“ od textilu, který obsahuje organická vlákna, nastavit jeho nezávislou certifikaci a definovat jasné podmínky a pravidla, po jejichž dodržení lze výrobek certifikovat a označit jako „ekologický textil“.