Ekologičtí zemědělci žádají o spravedlivé ocenění svých produktů a uznání jejich přínosu k poskytování veřejných statků

BRUSEL, 1. února 2024 – Tisíce ekologických zemědělců se připojily k protestům po celé Evropě a hnutí za ekologické potraviny a zemědělství vyzývá ke spravedlivým cenám pro spotřebitele i zemědělce, kteří používají ekologičtější postupy, ale varuje, že oprávněné obavy z nespravedlivých cen a hospodářské soutěže by neměly být zaměňovány s ochranou zdraví a přírody.

„Zemědělci, kteří se zapojují do přechodu z konvenčního systému na agroekologický, nejsou řádně odměňováni ani trhem, ani SZP,“ vysvětluje Jan Plagge, prezident IFOAM Organics Europe. „Ekologičtí zemědělci také trpí nízkými cenami za jejich produkty a nekalou konkurencí, přestože přinášejí mnoho výhod pro životní prostředí a společnost. Mnoho ekologických zemědělců uvažuje o zrušení své certifikace, pokud nedostanou lepší podporu od prodejců a tvůrců politik.

Oprávněné obavy z nekalých cen a hospodářské soutěže by však neměly být zneužívány proti ochraně zdraví a přírody. Zelená dohoda a strategie „Z farmy na vidličku“ jsou zásadní a nelze je obviňovat jako příčinu potíží zemědělců, protože většina právních návrhů týkajících se zemědělství byla zablokována, zamítnuta nebo zmírněna a dosud měla na zemědělce nulový dopad. Ochrana přírody není namířena proti zemědělcům, spíše se na odpovědnosti za životní prostředí musí podílet i ostatní aktéři v oblasti zásobování potravin. Přechod k udržitelným potravinovým systémům nemůže spočívat pouze na bedrech ekologických zemědělců a spotřebitelů, kteří jsou ochotni platit více za způsoby produkce potravin, které chrání klima a biologickou rozmanitost.

V posledních dvou letech se snížily ceny, které dostávají ekologičtí zemědělci za své produkty a v některých případech se dokonce vyrovnaly konvenčním cenám. Přesto maloobchodníci stále prodávají ekologické produkty za vyšší ceny, což jim umožňuje dosahovat vyšších ziskových marží.

Zemědělci, zvláště ti, kteří se angažují v udržitelných zemědělských metodách jako je ekologické zemědělství a podstupují přitom vyšší rizika, vyžadují spravedlivé ceny, jež by adekvátně odrážely jejich výrobní náklady.

Originál tiskové zprávy naleznete na webových stránkách IFOAM OE.