Evropské ceny za ekologické zemědělství

Jste nadšeni pro ekologické zemědělství a jste odhodláni zlepšovat hodnotu ekologického zemědělství a biopotravin? Nenechte si ujít šanci být oceněni ve 2. ročníku evropské ceny za ekologické zemědělství. EU Organic Awards oceňuje vynikající ekologické subjekty, které vyvinuly inovativní, udržitelný a inspirativní projekt vedoucí ke skutečné přidané hodnotě pro produkci a spotřebu ekologických potravin.

Evropská komise, Evropský hospodářský a sociální výbor, Evropský výbor regionů, IFOAM Organics Europe a COPA-COGECA společně již podruhé vyhlásily ceny EU za ekologické zemědělství. Bude uděleno osm ocenění v sedmi kategoriích: Nejlepší ekologický farmář, nejlepší ekologická farmářka, nejlepší bioregion, nejlepší bioměsto, nejlepší biookres, nejlepší ekologický malý a střední podnik, nejlepší maloobchodní prodejce biopotravin a nejlepší biorestaurace.

Ceny se vyhlašují v souladu s Akčním plánem pro rozvoj ekologického zemědělství, který byl přijat březnu 2021. Vychází z postoje, že pro podporu ekologického zemědělství je nutné, aby rostla poptávka spotřebitelů po ekologických produktech. To vyžaduje mimo jiné větší informovanost veřejnosti o vlastnostech a výhodách ekologické produkce, což je jedním z cílů této soutěže.

Podle nejnovějšího průzkumu Eurobarometru se zvyšuje povědomí veřejnosti o logu EU pro ekologické zemědělství, které nyní zná 61 % Evropanů. Podle nejnovějšího přehledu trhu, který zveřejnila Evropská komise, se podíl zemědělské půdy v EU obhospodařované v ekologickém zemědělství v období 2012-2020 rovněž zvýšil o více než 50 %, přičemž roční nárůst činí 5,7 %.

Zvýšení ekologické produkce významně přispívá ke snížení používání chemických hnojiv, pesticidů a antimikrobiálních látek a má pozitivní vliv na klima, životní prostředí, biologickou rozmanitost a dobré životní podmínky zvířat. Proto byla ekologická produkce označena za klíčovou úlohu při dosahování cílů evropské Zelené dohody, strategie „Z farmy na vidličku“ a strategie EU pro biologickou rozmanitost.

Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství (ČTPEZ) vítá tuto aktivitu Komise oceňovat každoročně nejlepší ekologické subjekty, které přispívají ke snižování dopadu zemědělství na životní prostředí a klima a k naplňování strategií EU. Tato ocenění budou inspirací pro ty, kteří pracují na tom, aby se náš potravinový systém stal udržitelnějším a využíval potenciál ekologického zemědělství a biopotravin. Ceny budou uděleny v roce 2023 podruhé a ČTPEZ je připravena pomoci zájemcům o nominaci v rámci ČR (kontakt: daniela.bartakova@bioinstitut.cz).

Přihlásit se můžete od 25. března do 14. května 2023.   Přihlašovací formuláře k jednotlivým kategoriím naleznete na webu Evropské komise (včetně obecných informací i praktického průvodce v českém jazyce). Po uplynutí doby pro podávání přihlášek sestaví porota, složená ze zástupců každého z organizátorů, Evropského parlamentu a Rady Evropské unie, užší výběr nejlepších kandidátů a vybere vítěze. Každý vítěz v jednotlivé kategorii přispěje k větší informovanosti veřejnosti o ekologické produkci v EU. Slavnostní předání cen se uskuteční 25. září 2023 v Bruselu.

Užitečné odkazy:

Tisková zpráva EU Organic Awards zveřejněná IFOAM Organics Europe

Návod, jak se přihlásit do soutěže EU Organic Awards 2023

Vítězové prvního ročníku soutěže EU Organic Awards