Evropský parlament hlasoval o nových genomických technikách

Hlasování o legislativním návrhu ohledně nových genomických technik je krokem zpět pro biologickou bezpečnost, který nicméně zajišťuje možnost sledovatelnosti a vnitrostátních opatření pro koexistenci.

BRUSEL, 7. února 2024 – Evropský parlament dnes hlasoval o legislativním návrhu o tzv. nových genomických technikách (NGT).  IFOAM OE považuje výsledek hlasování za krok zpět v oblasti biologické bezpečnosti a svobody volby spotřebitelů. Přesto europoslanci zavedli některé základní požadavky na transparentnost a znovu zahrnuli ustanovení o sledovatelnosti. Tyto kroky by měly posloužit jako základ, na kterém mohou členské státy stavět, aby zemědělcům zajistily možnost vyhnout se používání genetického inženýrství.

„Většina poslanců Evropského parlamentu hlasovala pro oslabení požadavků na biologickou bezpečnost pro NGT, ale také pro zachování sledovatelnosti NGT po celou dobu produkce a možnosti národních koexistenčních opatření na ochranu ekologického zemědělství,“ řekl po hlasování Jan Plagge, prezident IFOM OE.

Parlament při hlasování pro návrh zároveň uznal, že patenty na osivo jsou hrozbou pro evropské šlechtitelství, a vyslal jasný signál, že patentová ochrana by se neměla vztahovat na genetický materiál, který lze získat i konvenčním šlechtěním.

„Dnešní hlasování poslanců Evropského parlamentu je plné rozporů, protože uznává některé závažné problémy spojené s deregulací NGT, ale neposkytuje konkrétní řešení a ponechává zemědělce a šlechtitele vystavené korporátnímu převzetí genetických zdrojů prostřednictvím patentů,“ upozornil Plagge a dále varoval, že Rada ministrů by se měla vyvarovat opakování chyb, které nastaly při uspěchaném vedení diskusí a přehlížení nedostatku vědeckých důkazů, na které upozornil francouzský úřad pro bezpečnost potravin. Tyto chyby vedly k zrušení regulace některých nových genomických technik. Vlády jednotlivých států by měly nejprve zajistit právní řešení na ochranu šlechtitelů a zemědělců před patenty a na ochranu integrity ekologické a konvenční produkce bez GMO, než přistoupí k oslabování požadavků na biologickou bezpečnost.

Parlament souhlasil s přístupem Evropské komise a požadavky ekologického sektoru na výslovné zachování zákazu všech NGT v ekologické produkci. Parlament rovněž hlasoval pro zachování ustanovení o sledovatelnosti NGT, která jdou nad rámec minimální transparentnosti u osiva. Poslanci také odmítli pozměňovací návrhy, které by členským státům bránily v přijímání opatření pro koexistenci na ochranu integrity ekologické a konvenční produkce bez GMO.

Před zahájením jednání v rámci trialogu se stále očekává stanovisko Rady ministrů.

Ekologičtí producenti spoléhají na to, že členské státy v Radě zajistí jejich právo přijmout opatření týkající se sledovatelnosti a koexistence na vnitrostátní úrovni, aby byla zajištěna svoboda zemědělců, výrobců potravin a spotřebitelů nepoužívat techniky genového inženýrství.

Originál tiskové zprávy naleznete na webových stránkách IFOAM OE.