Hlasování o směrnici o zelených tvrzeních

Hlasování Evropského parlamentu o návrhu směrnice o zelených tvrzeních: IFOAM OE vítá snahu omezit greenwashing a uznání specifických potřeb environmentálního hodnocení v zemědělsko-potravinářském sektoru. 

BRUSEL, 12. března 2024 – IFOAM OE vítá dnešní hlasování na plenárním zasedání o směrnici o zelených tvrzeních. Cílem této směrnice je zabránit greenwashingu, což je cíl, který IFOAM OE plně podporuje.

Jan Plagge, prezident IFOAM OE při této příležitosti uvedl: „IFOAM OE plně podporuje boj proti greenwashingu a vítá názor Evropského parlamentu, že při posuzování zelených tvrzení by se mělo přihlížet také k respektování planetárních mezí. Je velmi důležité, že Evropský parlament uznal, že u některých skupin výrobků není metodika PEF (environmentální stopa produktu) vhodná pro poskytnutí komplexního environmentálního hodnocení a že lze použít jiné metodiky. Zatímco PEF dobře funguje pro průmyslové výrobky, pro hodnocení dopadu zemědělsko-potravinářských výrobků na životní prostředí se nehodí. Z tohoto důvodu oceňujeme zavedení „konzultačního fóra“ Evropským parlamentem, které umožňuje zapojení relevantních stran do diskuse o tom, jestli jsou určitá pravidla a postupy adekvátní pro ověřování zelených tvrzení ve specifických sektorech.“

Zelená tvrzení jsou informace, které podniky uvádějí o environmentálních přínosech svých produktů nebo služeb. Směrnice o zelených tvrzeních, navržená Evropskou komisí v březnu 2023, má za cíl zvýšit spolehlivost těchto tvrzení. Směrnice chce zabránit praktikám zvaným „greenwashing“, kdy jsou spotřebitelé klamáni nepravdivými nebo zavádějícími informacemi o ekologickém dopadu produktů. Důraz je kladen na to, aby tato environmentální tvrzení byla srovnatelná, ověřitelná a spolehlivá, což pomůže spotřebitelům v rozhodován na základě relevantních informací.

Užitečné odkazy:

Návrh směrnice o zelených tvrzeních

Poziční dokument IFOAM OE k označování udržitelnosti

Technická instruktáž zdůrazňující omezení metodiky PEF

Politika IFOAM OE v oblasti potravin

Záznam z tiskové konference (23.1.2024)

Společný dopis nevládních organizací kritizující PEF a společný dopis ohledně metodiky PEF pro textil

Zpráva CESIAe o environmentálním značení (ve francouzštině)