IFOAM OE lituje zjednodušení SZP bez vize

BRUSEL, 15. března 2024 – IFOAM OE považuje návrh na zjednodušení společné zemědělské politiky (SZP), který dnes předložila Evropská komise za zavádějící, protože sníží environmentální přínosy SZP, aniž by zemědělce více motivoval k zapojení do iniciativ v oblasti udržitelnosti.

Podle Jana Plagge, prezidenta IFOAM OE, „je tento den špatný pro evropské potravinářství a zemědělství. Návrh na zjednodušení SZP je promarněnou příležitostí, protože pouze snižuje environmentální požadavky, ale opomíjí udělit status „zelený svou podstatou“ a poskytnout komparativní výhodu zemědělcům, kteří investují do ambiciózních udržitelných zemědělských systémů, jako je ekologické zemědělství. A snížení požadavků na podmíněnost bez kompenzace vyššími ambicemi pro dobrovolná opatření, jako jsou ekoschémata, se rovná podkopávání environmentálních ambicí a legitimity SZP a neřeší skutečné problémy nízkých cen spojených s nerovnováhou sil v dodavatelském řetězci.“

IFOAM OE vyzývá Komisi, aby zachovala environmentální plnění společné zemědělské politiky jako prioritu, které má být dosaženo lepší motivací a podporou zemědělců, aby se zapojili do ambiciózní environmentální změny struktury svých zemědělských podniků, která je učiní odolnými vůči budoucím sociálním a environmentálním krizím a aby řešila zásadní otázky cen a příjmů, zejména zlepšením postavení zemědělců v potravinovém řetězci.

Plagge pokračoval: „Cíle strategie Farm to Fork směřují evropské zemědělství správným směrem a SZP by je měla implementovat tak, aby podporovala více zemědělců přecházet na udržitelné zemědělské systémy. Dnešní návrh Komise však přináší opak. Vyzývá členské státy k omezení environmentálních standardů a povzbuzuje zemědělce k snižování jejich angažovanosti pro veřejné statky. Je zásadní zajistit, aby zemědělci, kteří se věnují udržitelným metodám produkce, jako je ekologické zemědělství, byli spravedlivě odměněni jak trhem, tak i SZP za poskytování veřejných statků.“

Užitečné odkazy:

Originál tiskové zprávy

Tisková zpráva Komise o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění různá nařízení související se SZP

Informace IFOAM OE o SZP

Ekologické zemědělství a jeho přínosy pro klima a biodiverzitu – Zpráva a vizualizace