IFOAM Organics Europe vítá strategický dialog o budoucnosti zemědělství

BRUSEL, 25. LEDNA 2024 – U příležitosti zahájení strategického dialogu o budoucnosti zemědělství vyjadřuje IFOAM OE podporu této iniciativě. IFOAM OE vítá možnost zapojit se do diskuzí, jejichž cílem je dosáhnout většího dialogu a menší polarizace v zemědělsko-potravinářském sektoru.

Jan Plagge, prezident IFOAM OE, uvádí: „Problémy, kterým čelí evropští zemědělci, ať už praktikují ekologické nebo konvenční metody, jsou zřejmé: nespravedlivé ceny, snižování dotací, konkurence ve vztahu k dováženému zboží a rozpory v právních předpisech, abychom jmenovali alespoň některé. Frustrace vůči EU, evropskému zelenému údělu nebo environmentální legislativě jsou však kontraproduktivní. Tento dialog by se měl zaměřit na identifikaci skutečných příčin těchto problémů, místo současného zaměření“.

Jan Plagge dodal: „V době, kdy v Evropě dochází k protestům zemědělců, IFOAM OE věří v nutnost překonat politickou polarizaci a těší se, že přispěje k budování mostů a podpoří porozumění a spolupráci napříč všemi sektory zapojenými do zemědělství.“

Organizace IFOAM OE by také ráda vyjádřila solidaritu s tragédií, ke které došlo ve Francii, kde během protestu přišla o život farmářka a její dcera.

Originál tiskové zprávy naleznete na webu IFOAM OE.