Infoservis z IFOAM OE leden 2022

Rok 2022 rokem ekologického zemědělství, evropští velvyslanci pro EZ, problematika reprodukčního materiálu v EZ, uhlíkové zemědělství, dobré životní podmínky zvířat a mnoho dalšího včetně pozvánek na evropské bioakce v posledním infoservise z IFOAM.

Běžící konzultace k novým právním předpisům EU s vlivem na EZ:

Ačkoli mají iniciativy odlišný obsah, dotazník pro veřejnou konzultaci je stejný a na respondentovi je, aby posoudil, které otázky jsou pro něj nejdůležitější. Přijetí aktualizované legislativy se předpokládá ve 4. čtvrtletí 2022.

Akce v kalendáři:

Zajímavá publikace:

Evropská komise usiluje o vypracování konkrétních opatření na podporu uhlíkového zemědělství. Studie francouzského institutu IDDRI po názvem Zásady návrhu systému uhlíkového zemědělství na podporu cílů Farm2Fork a FitFor55 zdůrazňuje potřebu zaměřit se nejen na problematiku uhlíku, ale na celkovou transformaci zemědělských systémů. To znamená soustředit se i na další kritéria, např. absolutní snížení všech emisí skleníkových plynů, zvýšení sekvestrace uhlíku v půdě a agroekologické infrastruktuře, podporu diverzifikace agroekosystémů od pozemků po krajinu, snížení závislosti na vnějších a syntetických vstupech. Finanční prostředky určené na uhlíkové zemědělství by měly být zaměřeny především na podporu systémových a udržitelných přechodů zemědělských systémů na základě jasného a vícerozměrného hodnotícího/certifikačního rámce. Ten by měl pomoci veřejným a soukromým investorům identifikovat správné projekty, které je třeba podpořit.