NGT by v ekologickém zemědělství měly být zakázány

BRUSEL, 19. října 2023 – IFOAM Organics Europe se důrazně staví proti změnám týkajícím se ekologického zemědělství v návrhu zprávy o nových genetických technikách (NGT). Zásadní je, že odpovědný referent (rapporteur) ve výboru ENVI navrhl zrušit zákaz používání NGT kategorie 1 v ekologickém zemědělství (čl. 5 odst. 2). Dále jsou v návrhu zprávy vypuštěna důležitá ustanovení o označování osiva (článek 10), která by byla východiskem pro transparentnost na úrovni šlechtění.

V červnu 2023 drtivá většina evropského ekologického hnutí znovu potvrdila, že ekologická produkce by měla zůstat bez geneticky modifikovaných organismů (GMO). Jak uvádí návrh Evropské komise, používání technologií pro úpravu genů není v souladu se zásadami ekologického zemědělství. Používání NGT v produkci potravin může vést k nezamýšleným účinkům, má potenciální rizika a je v rozporu se zásadou předběžné opatrnosti. Ekologičtí producenti také chtějí a musí splnit očekávání spotřebitelů, že v procesu ekologické produkce nebudou používány žádné staré ani nové GMO.

Zaručení svobody volby a práva ekologických hospodářských subjektů na produkci bez NGT může být účinné pouze tehdy, pokud je doprovázeno právními a technickými prostředky. Ty musí být zakotveny v nařízení o NGT a nikoliv v nařízení EU o ekologickém zemědělství (2018/848). Ekologické hnutí je proti opětovnému otevření nařízení EU o ekologickém zemědělství, protože by to otevřelo dveře nežádoucím změnám dalších aspektů dlouho projednávaného nařízení. Kromě toho by to také zabránilo tolik potřebné právní transparentnosti a znemožnilo stanovení základních záruk produkce bez geneticky modifikovaných organismů.

Jan Plagge, prezident IFOAM OE se důrazně vyslovil proti NGT v ekologickém zemědělství: „Naprostá většina ekologického sektoru velmi jasně a hlasitě požaduje, aby ekologický výrobní proces zůstal prostý technologií pro úpravu genů. Jedná se o existenční téma v rámci našeho hnutí, které přímo souvisí s principem předběžné opatrnosti a zásadami ekologického zemědělství. Tento návrh však znehodnocuje názor celého hnutí a hospodářského odvětví. Zákaz všech NGT v ekologické produkci, včetně NGT kategorie 1, dává ekologickým výrobcům a výrobcům bez GMO svobodu volby pěstovat produkty bez genetického inženýrství.“

Eduardo Cuoco, ředitel IFOAM OE, dodal: „Zákaz GMO v ekologické produkci, včetně GMO získaných ze všech NGT, dává spotřebitelům možnost volby kupovat produkty, které nebyly vyrobeny pomocí genetického inženýrství. Udržení důvěry spotřebitelů v integritu ekologického dodavatelského řetězce je pro úspěch ekologického zemědělství klíčové. Sledovatelnost a označování osiva všech GMO, včetně NGT, jsou tedy nesmírně důležité pro ochranu trhu s ekologickými produkty a jejich dobré pověsti. Povolení NGT v ekologické produkci a neposkytnutí právních a technických prostředků k zajištění ekologické produkce bez GMO podkopává důvěru spotřebitelů a ohrožuje trh s ekologickými produkty. V rámci legislativního návrhu týkajícího se NGT potřebujeme zásadní ochranná opatření: zákaz NGT v ekologickém zemědělství a jasné označování všech produktů. Jedině tak můžeme zajistit, aby dodatečná finanční a právní zátěž zajišťující status produkce bez GMO nepadla na zemědělce a hospodářské subjekty, kteří si nepřejí používat NGT. Veřejná politika by neměla přenášet břemeno preventivních a zmírňujících opatření na ekologický sektor, jako je tomu již v případě reziduí syntetických pesticidů.“

IFOAM OE vyzývá tvůrce politik, aby ve zprávě výboru ENVI podpořili zákaz všech GMO, včetně geneticky modifikovaných rostlin kategorie 1 NGT v ekologické produkci. Jsme přesvědčeni, že pokračující růst ekologických potravin a hnutí ekologického zemědělství v Evropě je nezbytný pro přechod ke zdravým a udržitelným potravinovým systémům. Vyzýváme tvůrce politik, aby ve svých legislativních rozhodnutích upřednostnili zásadu předběžné opatrnosti, principy ekologického zemědělství a potřeby ekologických podnikatelů.

Užitečné informace:

Stanovisko evropského ekologického hnutí k „novým“ GMO

Stanovisko celosvětového ekologického hnutí k tématu Kompatibilita šlechtitelských technik v ekologických systémech

Problematika NGT – video (možnost nastavení českých titulků)

Nové GMO – klíčové zdroje – pravidelně aktualizováno

Stanovisko – mladí němečtí ekologičtí zemědělci požadují právo volby (v němčině – leden 2023)