Nutriční značení & Nutri-Score

Poziční dokument IFOAM OE + shrnutí k pozičnímu dokumentu

Jedním s cílů Strategie F2F, která je součástí evropské Zelené dohody, je podpora přechodu ke spravedlivým, zdravým a ekologickým potravinovým systémům. V této souvislosti Komise plánuje navrhnout do konce roku 2022 harmonizované povinné nutriční značení potravin na přední straně obalu s cílem umožnit spotřebitelům informovaný, zdravý a udržitelný výběr.

IFOAM OE se domnívá, že návrh Komise přidat na výrobky jednotné nutriční značení nebude samo o sobě stačit k tomu, aby spotřebitelé pochopili rizika plynoucí z nezdravé stravy, a nebude účinným a trvalým řešením nadváhy, obezity a dalších nemocí spojených s nezdravým stravováním. Vyzývá k nastavení systémové zdravotní strategie, která by zohledňovala celé potravinového prostředí. Například kromě zvyšování povědomí o zdravých a výživných potravinách od útlého věku a cenové dostupnosti takových výrobků, je třeba navázat na politiky související s výživou, včetně ověřování jejich správného provádění, a zajistit, aby úspěch těchto politik nespočíval pouze ve změnách chování jednotlivců, ale aby se promítly i do vnějších vlivů.

Nutri-Score: dobře míněný přístup s nedostatky

Nutri-Score je označení, které se již používá na soukromé úrovni v několika členských státech. Spotřebitelům poskytuje interpretaci seznamu složek, který je k dispozici na zadní straně obalu, kdy formou loga na přední straně obalu řadí různé potravinářské výrobky od A (zelená – nejvyšší skóre) po E (tmavě červená – nejnižší skóre). Toto bodové hodnocení zohledňuje příjem kalorií, obsah čtyř složek v potravinách, které je třeba omezit (tuky, nasycené mastné kyseliny, cukry, sůl), a obsah živin, které je třeba naopak podpořit (zelenina, ovoce, luštěniny, vláknina, ořechy, některé oleje a bílkoviny). Tento jednoduchý a informativní nástroj má však určitá omezení.

Nutri-Score hodnotí výživový profil každého výrobku samostatně, bez uvedení jejich množství v jídle nebo jejich konkrétního použití. Důležité je zabývat se nezdravou stravou jako celkem, ne pouze nezdravými produkty. Navíc zjednodušení hodnocení potraviny na jedno písmeno není optimální; interpretace „zdravotní nezávadnosti“ výrobku by měla být zprostředkována komplexněji.

Nutri-Score navíc nezohledňuje přirozenost potravin. Tu lze vyjádřit ukazateli jako počet přídatných látek, úroveň zpracování apod. Nutri-Score nezohledňuje, zda určitý výrobek obsahuje přídatné látky, jako jsou sladidla a zahušťovadla, jelikož nepatří mezi čtyři sledované složky. Tyto typy přísad jsou také dobrým ukazatelem, že výrobek spadá do kategorie ultrazpracovaných potravin, což je typ potravin, který je spojován s neinfekčními nemocemi souvisejícími s nezdravým stravováním. Průmyslově vyráběné potraviny jako pečivo z bílé mouky nebo ultra zpracovaný perlivý nápoj s umělými sladidly jsou pak hodnoceny lépe, než málo zpracovaný jablečný džus.

Existuje také obava z využívání značení Nutri-Score spíše k marketingovým účelům, než k značení nutričních informací. Nový věrnostní program motivující pomocí cenových slev a propagačních akcí spotřebitele ke koupit výrobků, které mají skóre A nebo B, bez jakýchkoli dalších souvislostí týkajících se stravy obecně, spustil například belgický řetězec supermarketů Delhaize.

Klasifikace NOVA: pohled na úroveň zpracování potravin

Nutri-Score nezkoumá úroveň zpracování potravin, naproti tomu klasifikační systém NOVA zavedený FAO seskupuje všechny potraviny do čtyř skupin podle povahy, rozsahu a účelu zpracování. Pozornost je věnována zejména ultrazpracovaným potravinám, které dnes tvoří velkou část celkové spotřeby energie ve stravě v zemích s vysokými i středními příjmy. Bylo prokázáno, že spotřeba tohoto typu potravin je spojena se stravou špatné nutriční kvality, jež zvyšuje riziko nepřenosných onemocnění, včetně obezity, deprese, kardiovaskulárních a metabolických onemocnění, i rakoviny. Kromě toho se začíná analyzovat dopad ultrazpracovaných potravin na životní prostředí a ukazuje se, že tento typ potravin má velkou váhu v emisích skleníkových plynů, vodní stopě a ekologických dopadech.

IFOAM OE se domnívá, že klasifikace NOVA by měla být doplněna do metodiky hodnocení Nutri-Score, rozšíří informace pro spotřebitele a bude skutečnou přidanou hodnotu k současným předpisům. Vzhledem k tomu, že hledisko rozsahu a způsobu zpracování potravin není v Nutri-Score zahrnuto, studie zveřejněná v srpnu 2021 ukázala, že až 26 % výrobků uváděných na trh ve Španělsku hodnocených skórem A je považováno dle klasifikace NOVA za ultrazpracované potraviny.

Závěr a doporučení

IFOAM OE vítá iniciativu Komise zabývat se problematikou nárůstu neinfekčních onemocnění, avšak samotné značení na obalech potravin není řešením problému nadváhy a obezity. V případě značení doporučuje doplnit klasifikaci NOVA jako nástroje, který zahrnuje hodnocení stupně zpracování určitého potravinářského výrobku.

IFOAM OE však rovnou dodává, že problémem nejsou pouze nezdravé potraviny, ale nezdravé stravování jako celek ovlivněné potravinovým prostředím. Zvyšování povědomí o výživě, různých způsobech výroby a stupni zpracování je daleko důležitější a je třeba zajistit, aby potravinové prostředí komplexně podporovalo zdravou a výživnou stravu.