Projekt DARWIN

Projekt DARWIN se zaměřuje na přechod k bezpečným a udržitelným potravinovým systémům prostřednictvím vývoje nových detekčních metod a digitálních řešení pro rostlinné produkty, které vycházejí z nových genomických technik (NGT). Celý projekt je založen na principu spolupráce, což umožňuje zapojení různých zainteresovaných stran do procesu inovací.

Termín NGT označuje biotechnologie, které umožňují modifikaci genomické DNA organismu s cílem vytvářet geneticky modifikované organismy (GMO). Tyto techniky vznikly po roce 2001, kdy byly přijaty stávající předpisy o GMO, jak uvedla Evropská komise ve své studii z roku 2021. Mezi nejnovější metody patří editace genomu pomocí CRISPR/Cas, která se začala používat kolem roku 2012 a stala se předmětem velkého zájmu v biotechnologické a agrochemické komunitě, především v oblasti genetické modifikace potravinářských plodin.

Vývoj nových genomických technik a možné změny v regulaci těchto technologií vyvolaly řadu oprávněných obav týkajících se nezamýšlených důsledků pro biologickou bezpečnost a bezpečnost potravin. Mezi obavy patří také potenciální zneužití technologie pro „greenwashing“ (praxe, kdy firmy prezentují své produkty nebo aktivity jako ekologičtější, než ve skutečnosti jsou, často prostřednictvím zavádějící reklamy a marketingových strategií) a patentování semen a genetického materiálu. Pro více informací o nových GMO a důvodech jejich regulace se podívejte na krátké vysvětlující video.

Hlavní současnou obavou je možnost, že plodiny, které jsou geneticky modifikované pomocí nových genomických technik (nových GMO), by se mohly šířit celým dodavatelským řetězcem bez odhalení. To je způsobeno tím, že stávající detekční metody byly vyvinuty pro starší typy GMO, které zanechávají v genomu jasné stopy v DNA, zatímco u NGT jsou změny v DNA méně zřetelné, což komplikuje jejich detekci.

Metody genomického sekvenování a výpočetní či statistické metody pro detekci nových GMO jsou již dostupné nebo se vyvíjejí. V tomto kontextu se uplatňuje projekt DARWIN, jehož cílem je vyvinout, otestovat a ověřit minimálně 9 nových metod pro detekci nových GMO plodin, které vznikly pomocí nových genomických technik.

Jedná se o vysoce technický projekt, kde klíčovým prvkem pro zajištění sledovatelnosti a označování v celém dodavatelském řetězci jsou odpovídající metody detekce. Toto opatření je v souladu s požadavky evropských občanů, kteří si přejí, aby nové genomické techniky jasně označeny.

Projekt má zásadní dopady na testování a přesné označování potravin, včetně produktů značených jako ekologické a geneticky nemodifikované. Vzhledem k významným politickým dopadům projektu se organizace IFOAM OE rozhodla zapojit do tohoto průkopnického a vědeckého výzkumu.

První část projektu se nazývá „Odpovědný výzkum a inovace (RRI) – síť spolupráce se zúčastněnými stranami“. Ve spolupráci s partnery IFOAM OE zorganizuje (během tohoto roku) setkání různých zainteresovaných skupin, aby diskutovaly o zásadních otázkách týkajících se NGT. Získané informace umožní v roce 2025 navrhnout politická doporučení. Proces vyvrcholí seminářem s klíčovými účastníky v roce 2026.

Digitální řešení se vztahuje na nové a zdokonalené metody, které umožní zajistit sledovatelnost, autenticitu a transparentnost geneticky modifikovaných i nemodifikovaných potravin v celém dodavatelském řetězci. Metody využijí technologie jako je blockchain a také umělou inteligenci (AI).

DARWIN je vysoce technologický projekt, který si klade za cíl vyvinout a otestovat devět nových metod pro detekci plodin získaných pomocí nových genomických technik. Jeho hlavním cílem je přechod k bezpečnějším a udržitelnějším potravinovým systémům s využitím nových detekčních a digitálních technologií. Jedná se o klíčový projekt pro potravinářské a zemědělské systémy, které se snaží vyhnout veškerým GMO.

Užitečné odkazy:

Webové stránky IFOAM OE o GMO

Webová stránka projektu DARWIN

Tisková zpráva k projektu DARWIN

Originál článku IFOAM OE