Infoservis z IFOAM EU říjen 2019

Infoservis z IFOAM EU přináší: osiva v nocém nařízení o EZ; nová zájmová skupina v rámci IFOAM EU – certifikace a integrita; výroční zpráva organizace a call for abstracts na Organic World Congress IFOAM Organics International.

1) IFOAM EU zveřejnil poziční dokument týkající se osiv, resp. možností rozvoje této části sektoru v kontextu nového nařízení Evropské Komise o EZ. Dokument se zabývá implementací nařízení, možností výjimek i potřebnými mechanismy k rozvoji sektoru. Více informací zde.

2) IFOAM EU založil novou zájmovou skupinu. Interest Group on Organic Certification and Integrity (IGOC) byla formálně stvrzena předsednictvem organizace. Jejími členy jsou kontrolní organizace, zpracovatelé, výzkumné organizace i zemědělci (celkem více než 40). Tato zájmová skupina je tak již čtvrtou v IFOAM EU po zemědělcích, zpracovatelích a obchodnících. Možnost zapojit se lze konzultovat u Meriam Ghedira (Meriam.ghedira@ifaom-eu.org)

3) IFOAM Organics International připravil v rámci kampaně „Good Food for All“ krátký dokumentární film o německých ekologických zemědělcích, kteří naráží na neochotu systému se transformovat. Ke shlédnutí je zde.

4) IFOAM EU publikoval výroční zprávu za rok 2018. Intuitivní on-line formát výroční zprávy usnadňuje rychlé seznámení se činností organizace.

5) Organic World Congress 2020 se uskuteční 21. – 27. 9. 2020 ve francouzské Rennes. Výzva pro přihlašování příspěvků trvá do 21.10. 2019. Největší kongres ekologického zemědělství na světě předpokládá přes 2000 návštěvníků.