Infoservis z IFOAM Organics Europe červenec 2020

Předpokládaný odklad účinnosti nařízení o ekologické produkci; nové předsednictvo a název IFOAM Organics Europe.

1) V Evropské Komisi se s největší pravděpodobností znovuotevře základní dokument nového nařízení o ekologické produkci (2018/848), tak aby mohl být v rámci Trialogu změněn paragraf o nabytí účinnosti. Vzhledem k pandemii Covid-19 se dále zkomplikovalo přijímání druhotné legislativy a přestává být reálné, že se podaří se shodnout na jejím znění. Očekávaný odklad účinnosti se proto předpokládá na 1.1. 2022.

2) IFOAM Organics International nabízí pozici Senior Academy Manager. Jde o práci na jednom z pilířů existence organizace – budování kapacit. Více informací zde.

3) Letošní valná hromada IFOAM EU i European Organic Congress proběhly on-line. Kongresu se zúčastnilo více než 500 návštěvníků. Valná hromada IFOAM EU si zvolila nové předsednictvo s tříletým mandátem. Staronovým prezidentem se stal Jan Plagge.

4) Byla představena nová identita evropské organizace ekologického zemědělství. IFOAM EU nese nově název IFOAM Organics Europe, nové je i logo (v záhlaví článku) a webové stránky https://www.organicseurope.bio/