Infoservis z IFOAM Organics Europe říjen a listopad 2023

IFOAM OE stále intenzivně pracuje na připomínkách k návrhu nařízení o nových genomických technikách, dále došlo ke konečné dohodě u zákona o obnově přírody a Evropský parlament zamítl nařízení o udržitelném používání pesticidů (SUR).

Proces nové legislativy EU o nových genomických technikách je v plném proudu – legislativní návrh EU o nových genomických technikách vyvolává intenzivní politické diskuse. Španělské předsednictví Rady EU zdůrazňuje jeho naléhavost. Evropský parlament se potýká s napjatými termíny. Sektor ekologického zemědělství musí zintenzivnit úsilí o prosazování svých zájmů.

Jan Plagge, prezident IFOAM OE, vyzval 30.11 2023 na online tiskové konferenci poslance Evropského parlamentu a členské státy, aby respektovali rozhodnutí ekologických zemědělců a provozovatelů nepoužívat nové genomické techniky (NGT) a zachovali zákaz používání NGT v ekologické produkci, jak je stanoveno v návrhu Evropské komise. Bernard Lignon, člen představenstva IFOAM OE a zástupce sektoru pro zpracování a obchod, vyzval tvůrce politik, aby do legislativního návrhu zahrnuli plnou sledovatelnost používání NGT v produkčním řetězci a možnost koexistenčních opatření na národní úrovni.

Španělské předsednictví Rady Evropské unie vyjádřilo vůli dosáhnout obecného přístupu v Radě ministrů. Další hlasování proběhne ve Výboru ENVI dne 11. ledna 2024. Plenární hlasování v Evropském parlamentu je plánováno 15.  – 18. 1. 2024.

Také Demeter vyzývá k zapojení se do petice určené poslancům Evropského parlamentu za přísně regulované a označované NGT potraviny.

Dosažení konečné dohody o zákonu o obnově přírody – vyjednavači Evropského parlamentu a Rady dosáhli konečné dohody o zákonu o obnově přírody. Dohoda se vztahuje na všechny původně předpokládané ekosystémy a vrací do textu obnovu zemědělských ekosystémů. Rozdílně od postoje Evropského parlamentu konečná dohoda opět zahrnuje cíle pro zemědělskou půdu. Vzhledem k předchozí agresivní kampani proti zákonu o obnově přírody a zejména proti cílům pro zemědělství je jeho schválení důležitým signálem o významu zdravých ekosystémů pro udržitelné a odolné zemědělské systémy. Text však obsahuje nový dodatek, tzv. „záchrannou brzdu“. Ta dává členským státům možnost pozastavit provádění zákona týkajícího se zemědělských ekosystémů v případě nepředvídatelných a výjimečných událostí mimo kontrolu EU, které mají závažné důsledky pro bezpečnost potravin v celé EU. Dohodu schválil Výbor Evropského parlamentu pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. V posledním kroku bude o zákonu hlasovat plénum Evropského parlamentu a schválit jej musí Rada. Poté musí každý členský stát zavést systémová řešení k dosažení cílů zákona, například využitím a podporou ekologického zemědělství a dalších agroekologických postupů.

Nařízení o udržitelném používání pesticidů (SUR)   – IFOAM OE lituje, že se Evropský parlament nedokázal dohodnout na nařízení o snižování pesticidů. „Odmítnutí nařízení o udržitelném používání pesticidů Evropským parlamentem je ostudné. Politici, kteří tvrdí, že brání zemědělce tím, že odmítají snižování syntetických pesticidů, klamou sebe i veřejnost. Nedostatek vůle politiků přijmout opatření ke snížení pesticidů ještě více ukazuje, že rozvoj ekologického zemědělství je nejlepší cestou k ochraně zdraví lidí a přírody před toxickými pesticidy,“ říká Eric Gall, zástupce ředitele IFOAM OE. Rozsáhlé používání syntetických pesticidů představuje značnou zátěž pro zdraví evropských občanů. Syntetické pesticidy jsou také hlavní příčinou vymizení ptáků a hmyzu v evropské přírodě a jsou z velké části zodpovědné za znečištění našich vod toxickými látkami.  Ekologické zemědělství je důkazem toho, že je možné produkovat dostatečně kvalitní potraviny, aniž bychom se museli spoléhat na syntetické pesticidy. Ekologický přístup k péči o zdraví rostlin je většinou založen na preventivních agrotechnických opatřeních, jako je např. střídání plodin, která mohou být v případě potřeby u některých plodin doplněna řešeními biologické kontroly, jako jsou přírodní látky, z nichž většina se v životním prostředí snadno rozkládá.

Pokud jde o citlivé oblasti bylo navrženo, aby byla tato území do značné míry v rukou členských států a návrh poskytoval pouze velmi široké vodítko, co může citlivá oblast zahrnovat. Hlasovalo se pro prakticky nulové omezení používání přípravků na ochranu rostlin v citlivých oblastech – ve výsledku by se citlivé oblasti příliš nelišily od jakýchkoli jiných oblastí. Nebyla zde žádná ambice chránit přírodu a zdraví lidí. To je obzvláště zklamáním, když uvážíme, že ve výboru ENVI bylo dosaženo dobrého kompromisu, který ponechal dostatek prostoru pro ekologické zemědělství a zemědělství s nízkými vstupy v citlivých oblastech a zároveň stále zajišťoval ochranu biologické rozmanitosti a zdraví.

Požadavek IFOAM OE na opravu zavádějícího indikátoru metody výpočtu pro měření snižování pesticidů předložen nebyl.

Evropský parlament přijal postoj k uhlíkovému zemědělství – na plenárním zasedání dne 21.11. 2023 se hlasovalo o rámci pro certifikaci odstraňování uhlíku. Zpráva ENVI byla přijata v plném znění bez dalších pozměňovacích návrhů. Evropský parlament vylepšil návrh Komise, především tím, že do něj zahrnul požadavek, aby uhlíkové zemědělství pozitivně přispívalo k ochraně a obnově biologické rozmanitosti a ekosystémů. Novým doplňkem je však zahrnutí snížení emisí, které se bude měřit na úrovni činnosti a nikoli na úrovni zemědělského podniku.

Akce a ohlédnutí:

30.11 Setkání IFOAM Organics Europe s obchodníky v oblasti ekologické produkce – akce se ukázala jako zásadní pro ekologický dodavatelský řetězec, usnadnila spolupráci, výměnu nápadů a zabývala se aktuálními trendy a výzvami v ekologickém sektoru. Účastníci zkoumali růst trhů s ekologickými produkty v EU, získali poznatky od různých společností a zdůraznili rostoucí zájem spotřebitelů o zdraví, životní prostředí a klima. Akce byla zakončena společnou večeří, která podpořila pokračující diskuse a navazování vztahů.

9.1. 2024 Webinář Let’s Discuss Organic s tématem „Boj proti greenwashingu se směrnicí o ekologických tvrzeních, kam patří ekologické zemědělství?“ – nadcházející webinář se zaměří na směrnici Evropské komise o ekologických tvrzeních, jejímž cílem je bojovat proti greenwashingu a zvýšit spolehlivost ekologických tvrzení. Laura Sauques (koordinátorka pro SZP v IFOAM OE) povede diskusi o obsahu směrnice, úsilí o prosazování a politickém prostředí a možnostech ovlivnit budoucnost environmentálního označování v Evropě.

8.2. 2024 Předběžné spuštění platformy EU – FarmBook – partnerství IFOAM OE s projektem EU-FarmBook programu Horizon Europe přináší spuštění online platformy s otevřeným přístupem od 8. února 2024. Na této akci, která předkládá revoluční přístup k výsledkům projektů v oblasti zemědělství a lesnictví, budou představeny funkce platformy a její využití.

EU-FarmBook je projekt programu Horizon Europe, který pracuje na regionální, národní a evropské úrovni (EU) s cílem vytvořit online platformu pro shromažďování a sdílení znalostí v oblasti zemědělství a lesnictví.

13. – 16.2. 2024 BIOFACH – německý Norimberk bude opět hostit celosvětovou ekologickou komunitu na veletrhu BIOFACH/VIVANESS, který je uznáván jako hlavní veletrh biopotravin na celém světě. Během této akce se účastníci ponoří do diskusí na relevantní témata, navážou kontakty s odborníky z oboru a budou mít přehled o nejnovějším vývoji politiky. Veletrh také slouží jako místo setkání ekologických subjektů, zástupců ekologických svazů, rozhodovacích orgánů a dalších osob, které podporují ekologickou produkci.