Infoservis z IFOAM Organics Europe srpen 2023

Srpnový zpravodaj se věnuje stanovisku IFOAM OE k novým genomickým technikám (NGT) a ukončení projektu BIOFRUITNET.

Sektor ekologického zemědělství vyzval ministry zemědělství, aby upřednostnili agroekologickou inovaci před technickými řešeními a aby prosadili systematický přístup k inovaci a udržitelnosti v potravinářském a zemědělském sektoru, založený na agroekologii, agronomických vědeckých znalostech a řešeních založených na přírodních procesech. Organizace IFOAM OE zaslala ministrům EU (před neformálním zasedáním Rady ministrů zemědělství) dopis ohledně postoje IFOAM OE k NGT.  Členské státy na zasedání diskutovaly téma „Nové technologie pro udržitelnější a odolnější zemědělství.“  IFOAM OE konstatuje, že kombinace preventivních strategií a nízkoenergetických agronomických nástrojů založených na interakcích, které již probíhají v přírodě, přinese dlouhodobou udržitelnost a odolnost našich zemědělských systémů více než technická řešení jako jsou syntetické pesticidy nebo geneticky upravené plodiny.

Podle Eduarda Cuoca, ředitele IFOAM OE, jsou inovace v rostlinném šlechtitelství nutné, ale neměly by být omezeny na použití technologií úpravy genů, jejichž údajné výhody pro udržitelnost jsou v současné době založeny pouze na předpokladech. Produkt nebo systém zemědělství by neměl být označen za „udržitelný“ pouze na základě použití určité odrůdy rostliny, natož na základě určitého znaku. Cuoco dále sdělil: „Naděje na výhody založené na předpokladech by neměly vést k rozkladu klíčových předpisů, které doposud přispěly ke konkurenceschopnosti evropského zemědělství a k výborné pověsti evropských potravinářských výrobků jak na vnitřních, tak na exportních trzích. Udržení možnosti sledovatelnosti a označování technologií úpravy genů je také klíčové pro zabránění ovládnutí evropského šlechtitelského sektoru velkými biotechnologickými a pesticidními společnostmi, které vlastní patenty na GMO a NGT a využívají patentový systém k budování monopolů na úkor stovek malých a středních podniků, které tvoří bohatství evropského šlechtitelského sektoru. Politici by měli věnovat plnou pozornost tomu, kdo budou výherci a poražení při propagaci konkrétních technologií. Přístup ke genetickým zdrojům, zachování genového fondu bez genetické úpravy a nezávislá kapacita šlechtění jsou zásadní pro potravinovou soběstačnost Evropské unie.“

Projekt BIOFRUITNET podporující přeshraniční výměnu znalostí končí – Projekt BIOFRUITNET, který trval přes 3,5 roku, úspěšně dokončil svou misi v podpoře výměny znalostí mezi státy v oblasti ekologického pěstování ovoce v rámci Evropské unie. Tato iniciativa pečlivě shromažďovala vědecké znalosti spojené s ekologickým pěstováním ovoce a široce je šířila po zemích EU ve formě snadno dostupných formátů, jako jsou e-learningové kurzy, podcasty, videa a stručné články. Cílem projektu bylo posílit ekologické producenty ovoce a zainteresované strany tím, že vytvoří sítě sdílené odbornosti.

Projekt BIOFRUITNET nebyl pouze o sdílení znalostí; měl za cíl odstranit překážky a usnadnit výměnu konkrétních odborných znalostí mezi evropskými ekologickými farmáři. Správné techniky hospodaření na půdě, techniky hnojení a podpora biodiverzity byly identifikovány jako klíčové oblasti, kde mnozí jednotliví farmáři již vyvinuli řešení. Nicméně tato cenná znalost často zůstávala omezena kvůli jazykovým a geografickým bariérám. Projekt se těmto výzvám postavil tím, že zkušenosti farmářů a jejich osvědčené postupy postavil do popředí. Skrze důkladný sběr dat a analýzu identifikoval nejzávažnější překážky, kterým čelí ekologičtí pěstitelé ovoce v severní, střední a jižní Evropě.

Výsledkem úsilí projektu je bohatá škála zdrojů. Patří sem 30 krátkých technických videí, 100 praktických abstraktů, pět informativních podcastů a tři komplexní e-learningové kurzy. Tyto zdroje jsou k dispozici v různých jazycích na webu projektu a platformě Organic Farm Knowledge.

Důležité je, že projekt BIOFRUITNET usiloval o vytvoření trvalého dopadu, který přesahuje jeho zakončení. Vytvořením evropské sítě znalostí se snaží podpořit ambiciózní strategii EU „Farm to Fork“. Projektová práce bude pokračovat v prospěch sektoru ekologického pěstování ovoce i dlouho po oficiálním zakončení.

Chcete-li zůstat informováni o projektu BIOFRUITNET a jeho aktuálních aktivitách, můžete navštívit jejich webové stránky a sledovat je na sociálních mediálních platformách, jako jsou Facebook, Twitter a LinkedIn.

 

Akce:

23.9. Den ekologického zemědělství EU – tento významný den je vyhlašován od roku 2021 a je příležitosti ke zviditelnění celého biosektoru, šíření příkladů dobré praxe, inovací a pokroku v tomto oboru.

25.9. Evropské ceny za ekologické zemědělství – Evropská komise, Evropský hospodářský
a sociální výbor, Evropský výbor regionů, IFOAM OE a COPA-COGECA společně již podruhé vyhlásí ceny EU za ekologické zemědělství. Bude uděleno osm ocenění v sedmi kategoriích.

26.9. – 28.09. European Organic Congress 2023 – FOAM OE a Ecovalia pořádají již 17. ročník evropského ekologického kongresu, který se bude konat v Palacio de Congresos y Exposiciones ve španělském městě Córdoba. Tento kongres je pořádán v rámci španělského předsednictví Rady Evropské unie. Proběhne zde diskuze o nejaktuálnějších tématech v oblasti ekologie, sdílení znalostí  v tomto sektoru a inspiraci nejlepšími příklady a příběhy průkopníků z různých oblastí ekologie s předními osobnostmi evropských ekologických zemědělců, obchodníků, kontrolních organizací a dalších a společností, tvůrců politiky, výzkumníků aj.

29.9. Konference k projektu LiveSeeding – v rámci projektu se bude v polské Poznani konat veřejná konference. Konferenci bude možné sledovat osobně i online. Na konferenci se sejdou tvůrci politiky a odborníci z polských a evropských organizací, semenářských společností a asociací producentů ekologických plodin, aby diskutovali o současném stavu šlechtění rostlin. Mezi řečníky na konferenci budou Janusz Wojciechowski – evropský komisař pro zemědělství, Robert Telus – polský ministr zemědělství a rozvoje venkova a poslanec Evropského parlamentu Krzysztof Jurgiel. Partneři projektu LiveSeeding tuto konferenci na vysoké úrovni pořádají jako veřejnou událost při svém každoročním setkání. Pokud máte zájem o účast, prohlédněte si program a zaregistrujte se.

9.10. – 12.10. Podpora sociálních inovací prostřednictvím veřejných jídelen – Evropský výbor regionů bude pořádat 21. ročník Evropského týdne regionů a měst. Během čtyřdenní události budou města a regiony předvádět, jak vytvářejí pracovní místa, provádějí politiku soudržnosti Evropské unie a dokazují důležitost regionu. Tato událost je skvělou příležitostí pro propagaci ekologie jako způsobu, jak vytvářet sociální inovace na místní a regionální úrovni. Proto zde bude mít IFOAM OE workshop s názvem „Podpora sociální inovace prostřednictvím veřejných jídelen“.

Cílem je dosáhnout více odolných potravinových oblastí a komunit. S nadcházející legislativou o rámcích pro udržitelné potravinové systémy a revizí EU schématu pro ovoce, zeleninu, mléko a potravinovou výživu na školách, nebylo téma pro EU a členské státy nikdy důležitější. Zaregistrujte se na webové stránce Komise.

22. – 24.10 NATEXPO – přední mezinárodní veletrh ekologických produktů, který se koná v Paříži. Na veletrhu se očekává více než 1 400 vystavovatelů a značek, včetně významné mezinárodní účasti. Ředitel IFOAM OE Eduardo Cuoco poskytl krátký rozhovor, v němž představuje některé z nejnaléhavějších otázek politické agendy, zejména ekologickou stopu výrobku (PEF) a greenwashing. Více informací naleznete na webových stránkách veletrhu.