Infoservis z IFOAM Organics Europe září 2023

Mezi hlavní události měsíce září patřily politické diskuze ohledně zpeněžování uhlíkových kreditů a ekologické osivářství. Proběhla také konference Evropa bez GMO a vyhlášení cen EU za ekologickou produkci.

Výbor Evropského parlamentu pro zemědělství a rozvoj venkova se zaměřil na zpeněžení uhlíkových kreditů – členové Výboru Evropského parlamentu pro zemědělství a rozvoj venkova (COMAGRI) hlasovali o svém stanovisku k uhlíkovému zemědělství v rámci certifikačního rámce pro odstraňování uhlíku (CRCF). Evropská komise představila návrh CRCF na konci roku 2022, jehož cílem je definovat normy EU pro certifikaci odstraňování uhlíku, včetně uhlíkového zemědělství. Dne 30. srpna 2023 dospěl Výbor pro zemědělství ve svém stanovisku k závěru, že uhlíkové zemědělství by mělo být motivováno prostřednictvím zpeněžováním těchto uhlíkových certifikátů. Dále je navrženo rozšíření činností v oblasti uhlíkového zemědělství tak, aby zahrnovaly také snižování emisí ze zemědělství.  I když je snižování emisí samozřejmě zásadní, je ve své podstatě odlišné od odstraňování uhlíku a nemělo by se zaměňovat. K tomu je zde skutečnost, že návrh Komise je z hlediska udržitelnosti poměrně slabý, neboť požaduje pouze neutrální dopad na cíle týkající se klimatu a biologické rozmanitosti, a nikoliv povinný přínos, jako je obnova ekosystému, kvalita vody nebo půdy. Dalším krokem bude hlasování Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin Evropského parlamentu a poté bude hlasovat celé plénum. IFOAM OE bude i nadále prosazovat holistický přístup k uhlíkovému zemědělství, který přináší výhody pro ochranu biodiverzity a obnovu ekosystémů a nepenalizuje prvovýrobce. Více informací naleznete v pozičním dokumentu IFOAM OE.

Newsletter IFOAM OE – nový newsletter shrnuje události za poslední 3 měsíce. V tomto zpravodaji se můžete dozvědět např. podrobnosti o současném politickém dění v souvislosti s ekologickým zemědělstvím, NGT, změnou klimatu, připravovaném zákonu o monitorování a odolnosti půdy, nebo také novinky z TP Organics a informace o ukončení projektu BIOFRUITNET.

Aktualizace právních předpisů

V uplynulých měsících Evropská komise zveřejnila aktualizace týkající se nařízení EU o ekologickém zemědělství.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1686 ze dne 30. června 2023, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/1698, pokud jde o některé procesní požadavky na uznávání kontrolních orgánů a kontrolních subjektů, které jsou příslušné k provádění kontrol hospodářských subjektů a skupin certifikovaných hospodářských subjektů  a ekologických produktech ve třetích zemích a určité požadavky na dohled nad nimi.

Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2023/1202 ze dne 21. června 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/2325, pokud jde o uznávání některých kontrolních orgánů a kontrolních subjektů pro účely dovozu ekologických produktů do Unie .

Akce v kalendáři a ohlédnutí:

7.9.  Konference Evropa bez GMO – na této konferenci se sešli tvůrci politik, vědci, zemědělci a zástupci ekologického sektoru a hnutí bez GMO. Akci pořádali poslanci Evropského parlamentu Martin Häusling, Tilly Metz and Sarah Wiener s cílem diskutovat možný dopad návrhu Evropské komise o NGT na ochranu životního prostředí, trhy s potravinami, zemědělce a práva spotřebitelů.

25.9.  Vyhlášení Evropských cen za ekologické zemědělství – bylo vyhlášeno osm vítězů druhého ročníku soutěže EU Organic Awards. Jedná se o různé subjekty z evropského ekologického odvětví, z nichž každý představuje vynikající výsledky v rámci celého ekologického hodnotového řetězce. Ceny EU za ekologickou produkci jsou zároveň oslavou Evropského dne ekologického zemědělství, který byl v roce 2021 vyhlášen Evropským parlamentem, Radou a Evropskou komisí. Podrobnosti o vítězích již byly zveřejněny na webových stránkách ČTPEZ.

29.9.  2. Evropská konference o politice ekologického osivářství – v polské Poznani se sešli evropští a národní tvůrci politik, odborníci a přední organizace z odvětví ekologického osiva, aby diskutovali o plánu přechodu na ekologické osivo v Polsku a Evropské unii. Tuto konferenci uspořádal projekt LiveSeeding spolufinancovaný Evropskou unií a jeho polští partneři. Projekt LiveSeeding podporuje zvýšení produkce ekologického osiva a šlechtění rostlin pro přechod k udržitelnějším místním potravinovým systémům. Konference poskytla účastníkům příležitost vyměnit si zkušenosti a diskutovat o tom, jak podpořit odvětví ekologického osiva a šlechtění rostlin v Polsku i v celé Evropě. Přestože evropská legislativa vyžaduje v ekologickém zemědělství používání ekologických osiv, nedostatečná dostupnost ekologických osiv vede k tomu, že se stále využívají výjimky pro neekologická osiva, což zpomaluje pokrok při plnění tohoto legislativního cíle. Evropská komise si stanovila ambiciózní cíl zcela zrušit výjimky do roku 2035.

Evropská komise rovněž navrhla reformu právních předpisů týkajících se uvádění osiva na trh s cílem harmonizovat a sloučit různé právní předpisy a pravidla týkající se produkce osiva do jednoho nařízení. Partneři projektu LiveSeeding intenzivně pracují na ekologickém šlechtění a testování ekologických odrůd. Na základě svých vědeckých a tržních zkušeností členové projektu LiveSeeding vítají návrh právních předpisů o osivech, protože:

1) poskytuje testování ekologických odrůd v ekologických podmínkách ve všech členských státech a také je zde prostor pro flexibilitu při registraci ekologických odrůd;

2) stanoví širší definici nových a tradičních odrůd, což umožní větší genetickou rozmanitost na farmách;

3) umožňuje výměnu (prodej) osiva mezi zemědělci a;

4) umožňuje komercializaci heterogenního materiálu na základě jednoduchého oznámení.

15 – 16. 11 Veletrh ekologických a udržitelných potravin a nápojů – vedoucí představitelé severských zemí budou ve švédském městě Malmö diskutovat o budoucnosti ekologického zemědělství. Veletrhu se pravidelně účastní klíčoví pracovníci s rozhodovací pravomocí ze společností Axfood, Coop Denmark, Dagrofa Foodservice, Grøn fokus, ICA Sverige, Life Europe AB, Magasin DU Nord, Medica Nord, Menigo, Netto DK, Nomeco, Nordic Premium Group, Norgesgruppen, Orkla, Planet Organic, Salling Group, Sunkost – a mnoho dalších. Tito maloobchodníci, nákupčí, velkoobchodníci, distributoři, dovozci a profesionálové v oblasti stravovacích služeb přicházejí, aby pro své zákazníky objevili další nejprodávanější udržitelné a ekologické produkty.

30.11. Setkání IFOAM OE s podnikateli – každoroční akce IFOAM OE se bude konat 30. listopadu v L42 Business Centre & Workspaces v Bruselu. Tato akce je místem, kde si průkopníci ekologického zemědělství vyměňují zkušenosti s těmi, kteří s ekologickým zemědělstvím (relativně) začínají a s dalšími aktéry se zájmem o ekologické zemědělství. Zaregistrujte se na webových stránkách IFOAM OE.