Jak mít co nejvyšší užitek z Programu rozvoje venkova 2015-2020

IFOAM EU vydal manuál pro subjekty zabývající se ekologickým zemědělstvím, který by jim měl pomoci zorientovat se v novém PRV 2014 – 2020. Účelem příručky je podpořit rozvoj spolupráce v rámci EZ sektoru včetně zvyšování způsobilosti stakeholderů čerpat prostředky. Je určen především svazům ekologických zemědělců, poradcům a lektorům. Kromě obecného shrnutí obsahuje i příklady dobré praxe, doporučení pro úspěšnou spolupráci i možnosti mezinárodní kooperace v rámci existujících struktur platforem EZ.

Inspirativní čtení naleznete zde.

Příloha:  Organic cooperative approaches to rural development [2.2 MB, pdf]
Více na:  http://www.ifoam-eu.org/sites/default/files/organic_cooperative_approaches_rdp_stakeholder_guide_201506.pdf